EUD_SisselLeire_HEADER

Med tillit og kompetanse kommer vi til bedre byer

For å lykkes med bedre byutvikling er det nødvendig at vi ser på samarbeidsform og rolleforståelse mellom det offentlige og det private. Jeg vil trekke fram noen eksempler fra Stavanger og Sandnes på tiltak og samarbeidsformer som bygger på tillit, forutsigbarhet og bedre samarbeid.

  • Godt samarbeid i det bredt sammensatte Boligforum øker realiserbarheten i vedtak som fattes.
  • I tilfeller hvor store krevende områder er avsatt til transformasjon i kommuneplanene, er et tett og godt samarbeid mellom offentlige og private aktører helt nødvendig.
  • Ved utbygging av infrastruktur er det etter bortfallet av mva-fritak i 2013 blitt enda viktigere å benytte anleggsbidragsmodell. Denne modellen er i bruk i både Sandnes og Stavanger kommune.
  • Som siste eksempel erfarer vi også at delt eierskap mellom kommuner og private aktører i større tomteselskaper skaper økt kunnskap, forståelse og felles trekk-kraft for gjennomføring av store feltutbygginger

Som styreleder i Bygg 21 ser jeg en del viktige utviklingstrekk som vil bevege bransjen. Vi jobber for å øke kompetansen på bestiller- og ledersiden i hele byggenæringens verdikjede. Vi prioriteter også å jobbe mot å få felles standarder, og finne ut hva skal vi måle og hvordan vi skal måle det. Det er en bred vilje i bransjen til å ta fatt i de utfordringene vi står foran. Et gledelig utviklingstrekk jeg legger merke til er visjonære kommuner, som legger til rette for en bærekraftig utvikling og spiller ball med byggenæringa.

Kruse Smith er et familieeid entreprenør og eiendomsutviklings konsern. Som styreleder og aksjonær vil jeg dele min erfaring fra en familiebedrift i et eiendomsutviklings arbeid i samarbeid med det offentlige.

 

Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith og Bygg 21 og en av foredragsholderne på Eiendomsutviklingsdagene 2015.