OM KONFERANSEN

RETAIL PROPERTY 2017
Strategi, investeringer og trender

Handel er viktig for å skape byliv og aktivisere eiendommer og bygulv, samt at handelseiendommer er gunstige investeringsobjekter. Retail i Norge har blitt en attraktiv investering også utenfor landets grensen, men riktig investering og utvikling krever god kjennskap om retail-eiendom, konsept og byutvikling.
Hvilke eiendommer og områder egner seg best for retail, og hva skal til å bygge det riktige konseptet – hva skaper høyere avkastning, omsetning og merverdi? Hvordan snu en negativ trend, og hva er forskjellen mellom suksess og fiasko?

De siste årene har e-handel sterkt etablerte seg i detaljhandelen, og antall butikkbesøk er redusert dramatisk i land som USA. Hva skjer i Norge, og hvordan forholder vi oss til denne digitale revolusjonen? Vi må utforme attraktive og populære handelsomgivelser som trekker forbrukere tilbake til butikken. Vi må få kunden tilbake til bygulvet for å handle, spise og møte venner. Men hvordan?

Svaret får du den 13. juni, der erfarne norske og internasjonale eiendomsaktører deler sin kunnskap og viser frem vellykkede og fremtidsrettede prosjekter.
Du vil få innsikt i hvordan ekspertene tenker og hvilke strategier de har for å investere, utvikle og drifte lønnsomme og gode handelseiendommer. Vi vil diskutere investeringsstrategier, nye trender, konsumentstrender, formater, nye konsepter, og mye mer.
Få med deg hva som skjer i et hurtig skiftende marked, og få bedre kunnskap om hvordan man blir en vinner i retail markedet.

PROGRAM

Tirsdag 13. juni

 • 13:00

  Åpning og velkommen til Retail Property

 • 13:05

  DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

  Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
  Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
  Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

  Samtaleleder:

  Håvard A. Nustad, Director & Partner i Pangea Property Partners

  Samtaledeltaker:

  Marcel Kokkeel, CEO i Citycon – FinlandLaurent Morel, tidligere CEO i Klepierre - ParisOlav Thon Gruppen
 • 14:00

  OM FORBRUKERE, BESØKSTALL OG OMSETNING

  Tall og fakta om konsumenttrender er nyttige informasjon for investor og gårdeier.
  Hva er pulsen og handelsmønsteret i dagens varehandelsmarked - hvilke trender, betalingsvilje og omsetning har ulike områder og distrikter? Og hvor mye kan man presse prisene her og der?
  Noen industriell-fokuserte aktører investerer kun i sentrale bystrøk – er dette en vinnende strategi, eller finnes det et usynlig potensial og trender i mindre distrikter?
  Vi ser nærmere på ulike konsepter - kjøpesenter, lokaler på gateplan, Big Box, Outlet og ikke minst retail på flyplasser.

  Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke
 • 14:20

  KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

  Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
  Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
  Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

  Samtaledeltaker:

  Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Retail Property Christian Wist, administrerende direktør i NHP Eiendom Thor L. Bareksten, CEO i Promenaden Management
 • 15:05

  Pause og mingling

 • 15:30

  LEIETAKER PERSPEKTIV – OM MARKEDET OG TRENDER

  Et godt samspill mellom eiere og leietakere er avgjørende for et felles godt resultat. Hva er leietakerne opptatt av - hva ønsker de seg og hva leter de etter i dag? Hva er utfordringene i dagens marked, og hva slags samspill er nødvendig for å lykkes?
  Hør topp leietakere deler sine synspunkter om markedet og fremtiden.

  Kristina Finne, CEO i Kolonihagen Holding
 • 16:00

  RETAIL TECHNOLOGY

  Forbrukere handler stadig mer på nett, mer og mer skjer digitalt og handelen i fysisk butikk er kraftig påvirket av teknologiske opplevelser.
  Hva slags retail teknologi finnes i dag? Hva kan vi oppnå med bruk av teknologi? Og hvilke digitale og fysiske opplevelser kan få oss endre våre handelsvaner?
  Teknologiverden endrer seg ekstremt raskt, hva kan vi forvente i fremtiden?

 • 16:20

  EXPERIENTIAL RETAIL OG OMNICHANNEL

  Flere kjøpesenter, detaljhandel og butikkområder har forstått betydning av sømløs omnichannel retail, hvor handel på nett og i butikk samkjøres.
  For å tillate denne integreringen, må retail-aktørene gjøre betydelige endringer i sin fysiske tilstedeværelse og i sine lagersystemer. De må også tenkte nytt i forhold til markedsføring og sosiale medier.
  “The return of brick-and-mortar stores” - den fysiske tilstedeværelsen og nye varierte tilbud av ansikt-til-ansikt kundeopplevelser er viktig for få kundene tilbake til butikk. Men hvordan trekke omsetning både online og i butikk – og hvordan generere og dyrke kundeinnsikt digitalt og fysisk? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser en moderne og krevende forbruker ønsker seg.

  Samtaleleder:

  Marit Elisabeth Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital

  Samtaledeltaker:

  Truls Fjeldstad, markedsdirektør i NorgesGruppen
 • 16:50

  Pause og mingling

 • 17:10

  CASE – ARKADEN I SKIEN OG ØKERN SENTRUM PROSJEKT

  Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter:
  ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
  R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

  NYE PLANER FOR ØKERN
  Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

  Emil Eriksrød, administrerende direktør og partner i R8 PropertyThomas Holth, Project Director i Steen & Strøm Norge
 • 18:00

  Konferansen avluttes

 • 19:00

  BANKETT OG KÅRING

  Enkeltstående gård, seksjon til en hel gate, nærsenter, handelspark og kjøpesenter har vært med i kåringen. Men kriterier er klare: vinneren har lyktes med sin utforming, beliggenhet og utvikling, og har satt spor etter seg for kunder og leietager. Ladies and gentlemen, the winner is ...

 • FOREDRAGSHOLDERE
  • Håvard A. Nustad, Director & Partner i Pangea Property Partners

   Håvard A. Nustad, Director & Partner i Pangea Property Partners

   OM Håvard

   Debatt 13. juni kl 13:05

   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

   Pangea Property Partners er en uavhengig corporate finance- og transaksjonsrådgiver med fokus på det nordiske eiendomsmarkedet, og har omfattende erfaring med transaksjoner hvor nordiske eiendommer møter internasjonal kapital. Pangea Property Partners var kjøpsrådgiver for Citycon ved deres oppkjøp av Sektor Gruppen, det nest største kjøpesenterselskapet i Norge. Transaksjonen omfattet 34 kjøpesentre med et samlet areal på 600 000 kvadratmeter. Det var den største nordiske eiendomstransaksjonen i 2015, med en underliggende eiendomsverdi på ca. EUR 1,5 milliarder.

   Debatt 13. juni kl 13:05
   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

  • Marcel Kokkeel, CEO i Citycon – Finland

   Marcel Kokkeel, CEO i Citycon – Finland

   OM Marcel

   Debatt 13. juni kl 13:05

   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

   Citycon is an owner, developer and manager of urban grocery-anchored shopping centres in the Nordic and Baltic region, managing assets that total approximately EUR 3.4 billion and with market capitalisation of EUR 1.8 billion. Citycon is the No. 1 shopping centre owner in Finland and Estonia and among the market leaders in Sweden. Citycon has also established a foothold in Denmark.Our community-oriented shopping centres are located in the largest and fastest growing cities in the region and placed in urban environments close to where customers live and work, and with a direct connection to public transport, health care and municipal services. At the end of March 2015, Citycon owned 35 shopping centres and 25 other retail properties. Of the shopping centres owned by the company, 21 are located in Finland, 10 in Sweden, including Kista Galleria, 3 in Estonia and 1 in Denmark.

   Debatt 13. juni kl 13:05
   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

  • Laurent Morel, tidligere CEO i Klepierre - Paris

   Laurent Morel, tidligere CEO i Klepierre - Paris

   Debatt 13. juni kl 13:05

   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

   Debatt 13. juni kl 13:05
   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

  • Olav Thon Gruppen

   Olav Thon Gruppen

   Debatt 13. juni kl 13:05

   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

   Debatt 13. juni kl 13:05
   DE STØRSTE RETAIL AKTØRENE I NORDEN

   Handelseiendom som investeringsobjekt – hvordan tenker de største aktørene?
   Store internasjonale virksomheter har blitt Europas viktigste aktører i detaljhandel med en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter. Hvordan opplever de det norske markedet, og hvordan tenker de i forhold til økning i sin eiendomsportefølje?
   Hvor ser norske og utenlandske aktørene vekstmuligheter, hvilken Asset leter de etter, og hvordan sikrer de gode investeringer og gunstige kontantstrømmer?

  • Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke

   Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke

   OM Johanne

   Foredrag 13. juni kl 14:00

   OM FORBRUKERE, BESØKSTALL OG OMSETNING

   Tall og fakta om konsumenttrender er nyttige informasjon for investor og gårdeier.
   Hva er pulsen og handelsmønsteret i dagens varehandelsmarked - hvilke trender, betalingsvilje og omsetning har ulike områder og distrikter? Og hvor mye kan man presse prisene her og der?
   Noen industriell-fokuserte aktører investerer kun i sentrale bystrøk – er dette en vinnende strategi, eller finnes det et usynlig potensial og trender i mindre distrikter?
   Vi ser nærmere på ulike konsepter - kjøpesenter, lokaler på gateplan, Big Box, Outlet og ikke minst retail på flyplasser.

   Arbeider med analyse- og utredningsoppgaver knyttet til næringer og bransjer der Virke har medlemsbedrifter, med særlig fokus på varehandel generelt og dagligvarehandel spesielt, samt næringspolitisk arbeid spesielt knyttet opp mot og landbruks- og matpolitikken.

   Foredrag 13. juni kl 14:00
   OM FORBRUKERE, BESØKSTALL OG OMSETNING

   Tall og fakta om konsumenttrender er nyttige informasjon for investor og gårdeier.
   Hva er pulsen og handelsmønsteret i dagens varehandelsmarked - hvilke trender, betalingsvilje og omsetning har ulike områder og distrikter? Og hvor mye kan man presse prisene her og der?
   Noen industriell-fokuserte aktører investerer kun i sentrale bystrøk – er dette en vinnende strategi, eller finnes det et usynlig potensial og trender i mindre distrikter?
   Vi ser nærmere på ulike konsepter - kjøpesenter, lokaler på gateplan, Big Box, Outlet og ikke minst retail på flyplasser.

  • Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Retail Property

   Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Retail Property

   OM Hans

   Debatt 13. juni kl 14:20

   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

   Scala Retail Property ble etablert i 2012 og fokuserer på utvikling, revitalisering og forvaltning av mellomstore kjøpesentre i Norge.

   Debatt 13. juni kl 14:20
   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

  • Christian Wist, administrerende direktør i NHP Eiendom

   Christian Wist, administrerende direktør i NHP Eiendom

   Debatt 13. juni kl 14:20

   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

   Debatt 13. juni kl 14:20
   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

  • Thor L. Bareksten, CEO i Promenaden Management

   Thor L. Bareksten, CEO i Promenaden Management

   Debatt 13. juni kl 14:20

   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

   Debatt 13. juni kl 14:20
   KONSEPTUALISERING, HANDEL OG BYUTVIKLING

   Big Box, kjøpesenter eller «store» på gateplan har ulike handelsdynamikker. Segmenter, lokasjon, kombinasjon av butikker, størrelser, formater og opplevelse er avgjørende for at disse handelskonseptene skal lykkes. Men hva spiller inn i den lokale bydelsutvikling, og hva er mekanismene for at disse konseptene blomster og skaper urbant liv?
   Er Norge blitt et kjøpesenter-land, eller er det samtidig plass for sentrumsutvikling?
   Hvordan utvikle gode handleområder utenfor high-street sentrum, og gi byggene på gateplan en god og utadrettet virksomhet? Hva skal til for å gi nytt liv til en utdatert kjøpesenter eller tomme lokaler?

  • Kristina Finne, CEO i Kolonihagen Holding

   Kristina Finne, CEO i Kolonihagen Holding

   Foredrag 13. juni kl 15:30

   LEIETAKER PERSPEKTIV – OM MARKEDET OG TRENDER

   Et godt samspill mellom eiere og leietakere er avgjørende for et felles godt resultat. Hva er leietakerne opptatt av - hva ønsker de seg og hva leter de etter i dag? Hva er utfordringene i dagens marked, og hva slags samspill er nødvendig for å lykkes?
   Hør topp leietakere deler sine synspunkter om markedet og fremtiden.

   Foredrag 13. juni kl 15:30
   LEIETAKER PERSPEKTIV – OM MARKEDET OG TRENDER

   Et godt samspill mellom eiere og leietakere er avgjørende for et felles godt resultat. Hva er leietakerne opptatt av - hva ønsker de seg og hva leter de etter i dag? Hva er utfordringene i dagens marked, og hva slags samspill er nødvendig for å lykkes?
   Hør topp leietakere deler sine synspunkter om markedet og fremtiden.

  • Marit Elisabeth Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital

   Marit Elisabeth Jensen, Head of Retail Services i Cushman & Wakefield Realkapital

   Debatt 13. juni kl 16:20

   EXPERIENTIAL RETAIL OG OMNICHANNEL

   Flere kjøpesenter, detaljhandel og butikkområder har forstått betydning av sømløs omnichannel retail, hvor handel på nett og i butikk samkjøres.
   For å tillate denne integreringen, må retail-aktørene gjøre betydelige endringer i sin fysiske tilstedeværelse og i sine lagersystemer. De må også tenkte nytt i forhold til markedsføring og sosiale medier.
   “The return of brick-and-mortar stores” - den fysiske tilstedeværelsen og nye varierte tilbud av ansikt-til-ansikt kundeopplevelser er viktig for få kundene tilbake til butikk. Men hvordan trekke omsetning både online og i butikk – og hvordan generere og dyrke kundeinnsikt digitalt og fysisk? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser en moderne og krevende forbruker ønsker seg.

   Debatt 13. juni kl 16:20
   EXPERIENTIAL RETAIL OG OMNICHANNEL

   Flere kjøpesenter, detaljhandel og butikkområder har forstått betydning av sømløs omnichannel retail, hvor handel på nett og i butikk samkjøres.
   For å tillate denne integreringen, må retail-aktørene gjøre betydelige endringer i sin fysiske tilstedeværelse og i sine lagersystemer. De må også tenkte nytt i forhold til markedsføring og sosiale medier.
   “The return of brick-and-mortar stores” - den fysiske tilstedeværelsen og nye varierte tilbud av ansikt-til-ansikt kundeopplevelser er viktig for få kundene tilbake til butikk. Men hvordan trekke omsetning både online og i butikk – og hvordan generere og dyrke kundeinnsikt digitalt og fysisk? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser en moderne og krevende forbruker ønsker seg.

  • Truls Fjeldstad, markedsdirektør i NorgesGruppen

   Truls Fjeldstad, markedsdirektør i NorgesGruppen

   Debatt 13. juni kl 16:20

   EXPERIENTIAL RETAIL OG OMNICHANNEL

   Flere kjøpesenter, detaljhandel og butikkområder har forstått betydning av sømløs omnichannel retail, hvor handel på nett og i butikk samkjøres.
   For å tillate denne integreringen, må retail-aktørene gjøre betydelige endringer i sin fysiske tilstedeværelse og i sine lagersystemer. De må også tenkte nytt i forhold til markedsføring og sosiale medier.
   “The return of brick-and-mortar stores” - den fysiske tilstedeværelsen og nye varierte tilbud av ansikt-til-ansikt kundeopplevelser er viktig for få kundene tilbake til butikk. Men hvordan trekke omsetning både online og i butikk – og hvordan generere og dyrke kundeinnsikt digitalt og fysisk? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser en moderne og krevende forbruker ønsker seg.

   Debatt 13. juni kl 16:20
   EXPERIENTIAL RETAIL OG OMNICHANNEL

   Flere kjøpesenter, detaljhandel og butikkområder har forstått betydning av sømløs omnichannel retail, hvor handel på nett og i butikk samkjøres.
   For å tillate denne integreringen, må retail-aktørene gjøre betydelige endringer i sin fysiske tilstedeværelse og i sine lagersystemer. De må også tenkte nytt i forhold til markedsføring og sosiale medier.
   “The return of brick-and-mortar stores” - den fysiske tilstedeværelsen og nye varierte tilbud av ansikt-til-ansikt kundeopplevelser er viktig for få kundene tilbake til butikk. Men hvordan trekke omsetning både online og i butikk – og hvordan generere og dyrke kundeinnsikt digitalt og fysisk? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser en moderne og krevende forbruker ønsker seg.

  • Emil Eriksrød, administrerende direktør og partner i R8 Property

   Emil Eriksrød, administrerende direktør og partner i R8 Property

   Foredrag 13. juni kl 17:10

   CASE – ARKADEN I SKIEN OG ØKERN SENTRUM PROSJEKT

   Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter:
   ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
   R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

   NYE PLANER FOR ØKERN
   Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

   Foredrag 13. juni kl 17:10
   CASE – ARKADEN I SKIEN OG ØKERN SENTRUM PROSJEKT

   Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter:
   ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
   R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

   NYE PLANER FOR ØKERN
   Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

  • Thomas Holth, Project Director i Steen & Strøm Norge

   Thomas Holth, Project Director i Steen & Strøm Norge

   Foredrag 13. juni kl 17:10

   CASE – ARKADEN I SKIEN OG ØKERN SENTRUM PROSJEKT

   Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter:
   ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
   R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

   NYE PLANER FOR ØKERN
   Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

   Foredrag 13. juni kl 17:10
   CASE – ARKADEN I SKIEN OG ØKERN SENTRUM PROSJEKT

   Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter:
   ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
   R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

   NYE PLANER FOR ØKERN
   Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

  NEWS