OM KONFERANSEN

Praktisk Husleierett 2017
Fallgruver og muligheter ved utleie av næringseiendom

Utleie av næringseiendom reiser mange og komplekse problemstillinger i et stadig mer krevende juridisk landskap. Konferansen retter søkelyset mot ulike temaer og viktige elementer i husleiekontrakten, som kan ha stor praktisk og økonomisk betydning for både gårdeier og leietaker.

Formålet med kurset er å gi bedre innsikt i regelverket og rammene for et godt leieforhold. Fageksperter vil blant annet dele erfaringer og reflektere over siste nyheter innen leieavtaler, forhandlingspunkter, eiendomsskatt, vedlikehold og utskiftning.

Målgruppene for konferansen er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er tilrettelagt både for privat og offentlig sektor.

PROGRAM

Torsdag 2. mars

 • 08:30

  Morgenkaffe og registrering

 • 09:00

  MARKEDSOPPDATERING - UTLEIEPRISER & UTLEIEMARKEDET

  Ragnar Eggen, partner og analysesjef i Akershus Eiendom
 • 09:30

  NYE STANDARD LEIEAVTALER

  For kort tid tilbake ble det lansert nye standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg. Vi gjennomgår standardene, herunder status hva gjelder regulering av eiendomsskatt, offentligrettslige krav, utleiers ansvarsfraskrivelser, leietakers gjeninnflyttingsplikt etter skade, fremleie, overdragelse, endringsregimer ved nyoppføring, situasjonen tilknyttet offentlige leietakere mv.

  Stig L. Bech, advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR
 • 10:00

  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Samtaledeltaker:

  Anne Bruun-Olsen, administrerende direktør og partner i Cushman & Wakefield RealkapitalChristopher Borch, advokat og partner i Advokatfirmaet ThommessenErling Marcussen Timm, advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind

  Samtaleleder:

  Thorvald Nyquist, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma
 • 10:30

  Pause

 • 10:50

  VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNING AV TEKNISKE INSTALLASJONER

  Forholdet mellom vedlikehold og utskiftning.
  Når er det ikke lenger "regningssvarende" å vedlikeholde tekniske installasjoner?
  Særlig om leietakers plikter ved bare-house/triple-net-avtaler – hva skjer ved utskiftninger mot slutten av leieperioden?
  Praktisk case – kort gjennomgang av dommen mellom Schibsted og KLP, der leietaker krevde over NOK 100 mill. for utskiftning og oppgradering av ventilasjonsanlegget i VG-bygget.

  Christopher Borch, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:20

  MERVERDIAVGIFT NÅR LEIEBETALINGER UTEBLIR

  Retten til å tilbakeføre merverdiavgift når leiebetalinger uteblir.
  Hvordan bør utleier innrette sin avgiftsbehandling ved tvist med leietaker?
  Hva bør utleier tenke på ved inngåelse av forliksavtaler?
  Forholdet mellom endring av det faktiske og det rapporterte vederlaget og tap på fordringer.
  Foreligger det tilbakeføringsrett ved utleie mellom konsernselskaper eller ved andre former for interessefellesskap?

  Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen
 • 11:50

  FORWARD-LEIEKONTRAKTER – AVTALER MED LEIETAKER I BYGG UNDER OPPFØRING

  Utarbeidelse av kravspesifikasjon.
  Leietakers endringsrett.
  Grensesnittet mellom utleiers og leietakers arbeider.
  Håndtering av overtakelse og oppfølgning i ettertid.

  Jacob Solheim, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
 • 12:20

  Lunsj & Mingling

 • 13:10

  HVEM KAN FORPLIKTE UTLEIER OG LEIETAKER?

  Avtaler er ofte signert av personer som ikke kan forplikte utleier og leietaker, og det er regelmessig forvirring knyttet til hvem som kan underskrive hva.
  Gjennomgang av forskjellen på signaturrett, stillingsfullmakt og alminnelig fullmakt.
  Håndtering av uriktige signaturer, særlig i forbindelse med due diligence.

  Lars Ulleberg Jensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 13:35

  EIENDOMSSKATT – VEDTAK OG AVTALEREGULERING

  Hvordan forholde seg til eiendomsskattevedtaket?
  Hvordan bør utleiere sikre at eiendomsskatt blir en felleskostnad.
  Tolkning av eksisterende leiekontrakter.

  Geir Dalene, advokat i Advokatfirmaet ThommessenPetter Aasrum Bjørklund, advokat i Advokatfirmaet Thommessen
 • 14:00

  OMSETNINGSLEIE – RÅD NÅR DET LEIES UT TIL RETAIL

  Råd om hvordan omsetningsleie bør avtalereguleres.
  Grunnlaget for beregning av omsetningen og minimumsleie.
  Leietakers medvirkningsplikt.

  Thomas Rindahl Håkonsen, partner og advokat i Advokatfirma DLA Piper
 • 14:30

  Avslutning

FOREDRAGSHOLDERE
 • Ragnar Eggen, partner og analysesjef i Akershus Eiendom

  Ragnar Eggen, partner og analysesjef i Akershus Eiendom

  OM Ragnar

  Foredrag 2. mars kl 09:00

  MARKEDSOPPDATERING - UTLEIEPRISER & UTLEIEMARKEDET

  Ragnar har tidligere erfaring fra Accenture, hvor han jobbet som konsulent fra 1999 til 2002. Ragnar begynte i Akershus Eiendom i 2002 og har vært analysesjef siden 2007.

  Foredrag 2. mars kl 09:00
  MARKEDSOPPDATERING - UTLEIEPRISER & UTLEIEMARKEDET
 • Stig L. Bech, advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR

  Stig L. Bech, advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR

  OM Stig

  Foredrag 2. mars kl 09:30

  NYE STANDARD LEIEAVTALER

  For kort tid tilbake ble det lansert nye standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg. Vi gjennomgår standardene, herunder status hva gjelder regulering av eiendomsskatt, offentligrettslige krav, utleiers ansvarsfraskrivelser, leietakers gjeninnflyttingsplikt etter skade, fremleie, overdragelse, endringsregimer ved nyoppføring, situasjonen tilknyttet offentlige leietakere mv.

  Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.

  Foredrag 2. mars kl 09:30
  NYE STANDARD LEIEAVTALER

  For kort tid tilbake ble det lansert nye standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg. Vi gjennomgår standardene, herunder status hva gjelder regulering av eiendomsskatt, offentligrettslige krav, utleiers ansvarsfraskrivelser, leietakers gjeninnflyttingsplikt etter skade, fremleie, overdragelse, endringsregimer ved nyoppføring, situasjonen tilknyttet offentlige leietakere mv.

 • Anne Bruun-Olsen, administrerende direktør og partner i Cushman & Wakefield Realkapital

  Anne Bruun-Olsen, administrerende direktør og partner i Cushman & Wakefield Realkapital

  OM Anne

  Debatt 2. mars kl 10:00

  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Anne Bruun-Olsen er adm.direktør i Cushman & Wakefield Realkapital (tidligere DTZ). Hun er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen finans og strategisk analyse. Med 20 års erfaring som strategisk rådgiver og megler for leietakere har hun vært ansvarlig for noen av de største og mest komplekse leiekontraktene i Norge. Anne har vært med i arbeidsgruppen som utarbeider og reviderer leiekontraktene som benyttes i bransjen, er styremedlem i Norwegian Green Building Council, Forum for Næringsmeglere, medlem i strategisk råd i Bygg 21 og fast medlem i DN’s ekspertpanel for næringseiendom.

  Debatt 2. mars kl 10:00
  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

 • Christopher Borch, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen

  Christopher Borch, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen

  OM Christopher

  Debatt 2. mars kl 10:00

  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Foredrag2. mars kl 10:50

  VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNING AV TEKNISKE INSTALLASJONER

  Forholdet mellom vedlikehold og utskiftning.
  Når er det ikke lenger "regningssvarende" å vedlikeholde tekniske installasjoner?
  Særlig om leietakers plikter ved bare-house/triple-net-avtaler – hva skjer ved utskiftninger mot slutten av leieperioden?
  Praktisk case – kort gjennomgang av dommen mellom Schibsted og KLP, der leietaker krevde over NOK 100 mill. for utskiftning og oppgradering av ventilasjonsanlegget i VG-bygget.

  Chris jobber hovedsakelig med kjøp og salg, utvikling, leie og syndikering av næringseiendom. I tillegg har han lang erfaring med prosedyre av eiendomssaker for voldgiftsrett og de alminnelige domstoler. Internasjonale kåringer fremhever Chris som ekspert innen næringseiendom.

  Debatt 2. mars kl 10:00
  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Foredrag2. mars kl 10:50
  VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNING AV TEKNISKE INSTALLASJONER

  Forholdet mellom vedlikehold og utskiftning.
  Når er det ikke lenger "regningssvarende" å vedlikeholde tekniske installasjoner?
  Særlig om leietakers plikter ved bare-house/triple-net-avtaler – hva skjer ved utskiftninger mot slutten av leieperioden?
  Praktisk case – kort gjennomgang av dommen mellom Schibsted og KLP, der leietaker krevde over NOK 100 mill. for utskiftning og oppgradering av ventilasjonsanlegget i VG-bygget.

 • Thorvald Nyquist, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma

  Thorvald Nyquist, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma

  OM Thorvald

  Debatt 2. mars kl 10:00

  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus.

  Debatt 2. mars kl 10:00
  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

 • Erling Marcussen Timm, advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind

  Erling Marcussen Timm, advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind

  OM Erling

  Debatt 2. mars kl 10:00

  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

  Erling er spesialisert innen eiendomsutvikling, transaksjoner og leie/utleie av næringsarealer. Han har erfaring med utvikling og strukturering av større bolig- og næringsprosjekter for eiendomsutviklere og eiendomsselskaper, kjøp og salg av industri- og handelseiendommer og eiendomsporteføljer, tilrettelegging for syndikering av eiendomsprosjekter, leie/utleie av næringseiendom og offentlig/privat samarbeid for bygging/finansiering/leie av offentlige bygninger. Erling har siden 2011 vært rangert av Chambers Europe blant landets ledende advokater innen området «real estate».

  Debatt 2. mars kl 10:00
  DE VANLIGSTE KOMMERSIELLE FORHANDLINGSPUNKTENE - HVA KAN PÅVIRKES?

  Hvilke forhold er de vanligste kommersielle forhandlingspunktene?
  Hvordan påvirker styrkeforholdet mellom partene forhandlingsklimaet?
  Bruk av eksterne konsulenter.

 • Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen

  Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen

  OM Bjørn

  Foredrag 2. mars kl 11:20

  MERVERDIAVGIFT NÅR LEIEBETALINGER UTEBLIR

  Retten til å tilbakeføre merverdiavgift når leiebetalinger uteblir.
  Hvordan bør utleier innrette sin avgiftsbehandling ved tvist med leietaker?
  Hva bør utleier tenke på ved inngåelse av forliksavtaler?
  Forholdet mellom endring av det faktiske og det rapporterte vederlaget og tap på fordringer.
  Foreligger det tilbakeføringsrett ved utleie mellom konsernselskaper eller ved andre former for interessefellesskap?

  Bjørn Christian har bred erfaring med rådgivning og konflikthåndtering i forbindelse med omfattende og kompliserte skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Han har særlig erfaring innen eiendomsbransjen og finansnæringen, men arbeider også med grenseoverskridende handel og transaksjoner. Bjørn Christian er fagansvarlig for firmaets praksis knyttet til merverdiavgift.

  Foredrag 2. mars kl 11:20
  MERVERDIAVGIFT NÅR LEIEBETALINGER UTEBLIR

  Retten til å tilbakeføre merverdiavgift når leiebetalinger uteblir.
  Hvordan bør utleier innrette sin avgiftsbehandling ved tvist med leietaker?
  Hva bør utleier tenke på ved inngåelse av forliksavtaler?
  Forholdet mellom endring av det faktiske og det rapporterte vederlaget og tap på fordringer.
  Foreligger det tilbakeføringsrett ved utleie mellom konsernselskaper eller ved andre former for interessefellesskap?

 • Jacob Solheim, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

  Jacob Solheim, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

  OM Jacob

  Foredrag 2. mars kl 11:50

  FORWARD-LEIEKONTRAKTER – AVTALER MED LEIETAKER I BYGG UNDER OPPFØRING

  Utarbeidelse av kravspesifikasjon.
  Leietakers endringsrett.
  Grensesnittet mellom utleiers og leietakers arbeider.
  Håndtering av overtakelse og oppfølgning i ettertid.

  Solheim har bred erfaring når det gjelder bolig- og næringseiendom, herunder husleie og drift av fast eiendom, eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, entrepriserett og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. I tillegg arbeider han med kontraktsrett for flere store handelsbedrifter. Solheim holder jevnlig kurs, primært innen husleie og kontraktsrett.

  Foredrag 2. mars kl 11:50
  FORWARD-LEIEKONTRAKTER – AVTALER MED LEIETAKER I BYGG UNDER OPPFØRING

  Utarbeidelse av kravspesifikasjon.
  Leietakers endringsrett.
  Grensesnittet mellom utleiers og leietakers arbeider.
  Håndtering av overtakelse og oppfølgning i ettertid.

 • Lars Ulleberg Jensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Wikborg Rein

  Lars Ulleberg Jensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Wikborg Rein

  OM Lars

  Foredrag 2. mars kl 13:10

  HVEM KAN FORPLIKTE UTLEIER OG LEIETAKER?

  Avtaler er ofte signert av personer som ikke kan forplikte utleier og leietaker, og det er regelmessig forvirring knyttet til hvem som kan underskrive hva.
  Gjennomgang av forskjellen på signaturrett, stillingsfullmakt og alminnelig fullmakt.
  Håndtering av uriktige signaturer, særlig i forbindelse med due diligence.

  Lars Ulleberg Jensen er partner ved Wikborg Reins Oslokontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Næringseiendom. Han arbeider særlig med transaksjoner, leiekontrakter, eiendomsutvikling og løpende bistand til eiendomsbesittere. Ulleberg Jensen bistår både tradisjonelle eiendomsselskaper og finansielle aktører, og har betydelig erfaring fra bistand til klienter innenfor blant annet syndikering/prosjektfinansiering, private equity og utenlandske investorer.

  Foredrag 2. mars kl 13:10
  HVEM KAN FORPLIKTE UTLEIER OG LEIETAKER?

  Avtaler er ofte signert av personer som ikke kan forplikte utleier og leietaker, og det er regelmessig forvirring knyttet til hvem som kan underskrive hva.
  Gjennomgang av forskjellen på signaturrett, stillingsfullmakt og alminnelig fullmakt.
  Håndtering av uriktige signaturer, særlig i forbindelse med due diligence.

 • Geir Dalene, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

  Geir Dalene, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

  OM Geir

  Foredrag 2. mars kl 13:35

  EIENDOMSSKATT – VEDTAK OG AVTALEREGULERING

  Hvordan forholde seg til eiendomsskattevedtaket?
  Hvordan bør utleiere sikre at eiendomsskatt blir en felleskostnad.
  Tolkning av eksisterende leiekontrakter.

  Geir har vært involvert i flere av de største eiendomstransaksjonene i Norge de siste årene. Geir har også bred erfaring med fremforhandling av leiekontrakter for næringseiendom, herunder hoteller. I flere år har Geir vært anbefalt innenfor sitt fagfelt i internasjonale kåringer.

  Foredrag 2. mars kl 13:35
  EIENDOMSSKATT – VEDTAK OG AVTALEREGULERING

  Hvordan forholde seg til eiendomsskattevedtaket?
  Hvordan bør utleiere sikre at eiendomsskatt blir en felleskostnad.
  Tolkning av eksisterende leiekontrakter.

 • Petter Aasrum Bjørklund, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

  Petter Aasrum Bjørklund, advokat i Advokatfirmaet Thommessen

  OM Petter

  Foredrag 2. mars kl 13:35

  EIENDOMSSKATT – VEDTAK OG AVTALEREGULERING

  Hvordan forholde seg til eiendomsskattevedtaket?
  Hvordan bør utleiere sikre at eiendomsskatt blir en felleskostnad.
  Tolkning av eksisterende leiekontrakter.

  Petter jobber med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger i forbindelse med transaksjoner og restruktureringer, i tillegg til skatteklager og rettssaker. Han har et særlig fokus på skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger for kraftsektoren.

  Foredrag 2. mars kl 13:35
  EIENDOMSSKATT – VEDTAK OG AVTALEREGULERING

  Hvordan forholde seg til eiendomsskattevedtaket?
  Hvordan bør utleiere sikre at eiendomsskatt blir en felleskostnad.
  Tolkning av eksisterende leiekontrakter.

 • Thomas Rindahl Håkonsen, partner og advokat i Advokatfirma DLA Piper

  Thomas Rindahl Håkonsen, partner og advokat i Advokatfirma DLA Piper

  OM Thomas

  Foredrag 2. mars kl 14:00

  OMSETNINGSLEIE – RÅD NÅR DET LEIES UT TIL RETAIL

  Råd om hvordan omsetningsleie bør avtalereguleres.
  Grunnlaget for beregning av omsetningen og minimumsleie.
  Leietakers medvirkningsplikt.

  Thomas Rindahl Håkonsen har bred erfaring fra juridisk rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling, utbygging, eiendomstransaksjoner og kommersielle leiekontrakter. Dette omfatter bistand i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom, herunder bistand til forhandlinger, kontraktsutforming, due diligence og closing. I tillegg yter Håkonsen løpende juridisk bistand i forbindelse med utvikling, utbygging, strukturering og forvaltning av både nærings- og boligeiendom. Håkonsen har over en årrekke bistått sentrale eiendomsaktører, både utleiere og leietakere, i tilknytning til kommersielle leiekontrakter innenfor kontor, bolig og retailvirksomhet. Han har kompetanse innen et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger og yter løpende bistand i tvister og prosedyreoppdrag.

  Foredrag 2. mars kl 14:00
  OMSETNINGSLEIE – RÅD NÅR DET LEIES UT TIL RETAIL

  Råd om hvordan omsetningsleie bør avtalereguleres.
  Grunnlaget for beregning av omsetningen og minimumsleie.
  Leietakers medvirkningsplikt.

NEWS