OM KONFERANSEN

OSLO FUTURE LIVING 2017

Vi lever i en hurtig skiftende verden, hvor vi er nødt til å ta miljøutfordringer på alvor. For å gjennomføre et klimakutt må vi tenke grønt, nytt og smart – det lønner seg for både byer og Norges økonomi!

Oslo Future Living er en festival om bærekraftige og smarte byer, et samarbeid mellom Estate Media, Aspelin Ramm, Enova og Hjellnes Consult.
 
Vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. 200.000 mennesker verden over flytter fra landsbygda til byene hver dag, den globale befolkningmengden vil overstige ni milliarder mennesker i 2050, og mer enn 70 prosent av disse vil bo i byer og tettsteder. 
Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.
Så hva gir dette av trussler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

Bærekraft må stå øverst på alles agenda. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst. Dette er noe alle må bidra til, og det er nå på tiden å gå fra «theory» til ”action”.

Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil Oslo Future Living la deg inspirere. Fordi å tenke grønt er smart og lønnsomt!

På scenen under Oslo Future Living møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur.

PROGRAM

Torsdag 11. mai

 • 09:00

  DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN, 09.00-12.00

  Norge er en velferdsstat som tar være på sin økonomiske vekst og gode levestandard. Samtidig er Norge nødt til å forholde seg til utfordringen med klimaendringene og bidra til å løse miljøproblematikken. Men hvordan lykkes med dette? Hvordan kan regjeringen øke miljøengasjement og bevissthet hos både befolkning og kommersielle virksomheter? Og er det mulig å takle langsiktige klimaendringer og samtidig fremme økonomisk vekst og utvikling?

  Regjeringer og kommersielle bedrifter kan sammen gjøre veloverveide beslutninger om hvordan man kan oppnå økonomisk velstand og samtidig takle klimaendringene. Økonomisk og grønn vekst kan styrke hverandre, og måten vi bygger våre byer og byrom på har en betydelig påvirkning på dette.
  Så hvilke initiativ, støtte og grep skal myndigheter ta tak i for å nå målet, og hvordan kan man øke samspill og innovasjon for et smartere og grønnere Norge?
  Hvordan vil private aktører bidra til å utforme bærekraftige byer?

  09.00 VELKOMMEN TIL OSLO FUTURE LIVING

  09.05 FRA OLJEAVHENGIGHET TIL BÆREKRAFTIG VERDISKAPNING

  09.25 INFRASTRUKTUR OG MOBILITET FOR FREMTIDEN

  09.45 BYER SOM DRIVERE FOR ØKONOMISK VEKST

  10.05 BÆREKRAFTSMÅL FOR NÆRINGSLIVET – RISIKO OG MULIGHETER

  10.25 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?

  10.55 LØNNSOM BÆREKRAFT

  11.15 GRØNN OMSTILLING – HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?

  12.00 AVSLUTNING ” DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN”

  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future LivingKetil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i SamferdselsdepartementetKristin Halvorsen, direktør i CICEROGry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i StatsbyggTrond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK GroupBjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra
 • 13:00

  SMARTE OG DIGITALE BYER, 13.00-14.30

  Den fjerde industrielle revolusjonen omskaper et nytt samfunn, hvor byene er smartere, mer tekniske og mer praktiske til nytte og nytelse av befolkningen. Smart teknologi og nye digitale løsninger bidrar til at byens ressurser blir bedre utnyttet og at livet til innbyggerne blir enklere, men samtidig vil denne digitaliseringen bidrar til å løse byens største utfordring – klimaendringene.

  Smarte byer er byer hvor alt er digitalisert, alt kommuniserer og snakkes sammen. Nye plattformer og nettverk av tjenester integrerer og energieffektiviserer alle bytjenester. Enorme informasjons- og datamengde er tilgjengelig for å skape smarte og fremtidsrettede løsninger. ”Smartbyutvikling” og ”smartbytenkning” - hvilke økonomiske og bærekraftige muligheter finnes for både byutviklere og forbrukere? Hvordan vil det såkalte IOT (Internett of things) innvirke på våre byer og byområder, og hva er veien videre?

  13.00 VELKOMMEN TIL SMARTE OG DIGIATLE BYER

  13.05 MOT SMART OSLO – OSLO KOMMUNE MED STRATEGI FOR SMART BY

  13.20 SMART TJENESTE DESIGN

  13.40 BRUK AV STORDATA FOR Å SKAPE SMARTE BYER

  14.00 ”FRA BUZZ TIL BUSINESS”

  14.20 EIENDOMSUTVIKLING I FREMTIDENS ARBEIDSLIV

  14.30 AVSLUTNING SMARTE OG DIGITALE BYER

  Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderatorLene Lad Johansen, Project manager SmartOslo - Oslo kommuneSiri Børsum, salgsdirektør i Google NorgeAbraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia NorgeGeir Hansen, administrerende direktør i GeodataTin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016
 • 13:00

  PÅ VEI MOT EN SIRKULÆR DELEØKONOMI?, 13.00-14.30

  Trash is cash! Det som er søppel for noen, kan være gull for andre. Men dette gjelder ikke bare tradisjonelt avfall. Visste du at 60% av kontorene i Europa står tomme på dagtid? Og at en drill i gjennomsnitt bare blir brukt i 14 minutter i hele sin levetid? En bærekraftig utvikling krever derfor at vi går fra en lineær verdikjede basert på utvinn-produser-bruk-kast, til en sirkulær verdikjede hvor avfall blir brukt som ressurser, hvor produkter varer lenger og hvor vi vrir tankegangen fra eierskap til tilgang. Her ligger det mange nye forretningsmuligheter, og vi ser i dag fremveksten av en rekke innovative og bærekraftige forretningsmodeller som tjener penger på gjenbruk, reparasjon, utleie, oppussing og forbedring.
  Den fjerde teknologiske revolusjonen er en viktig del av denne transformasjonen, og med sensorer, Big Data, Internet of Things og blockchain forventer vi en enda raskere utvikling fremover. Alle bør derfor ha den sirkulære deleøkonomien på dagsorden – også i eiendomsbransjen. Det stiller krav til smarte løsninger, teknologi, produktdesign, arkitektur, byutvikling, materialbruk, økt ressursutnyttelse og mye mer. I denne sesjonen vil du få inspirasjon og verdifull kunnskap om hvordan du og din virksomhet kan tjene penger på den sirkulære deleøkonomien.

  13.00 EN RESTART FOR SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

  13.10 RESSURSUTNYTTELSE OG RESIRKULERING

  13.30 PRODUSENTANSVAR – EN LØNNSOM SIRKULÆR ØKONOMI

  13.50 ARKITEKTUR OG SIRKULÆR ØKONOMI

  14.10 SAMMEN SKAL VI SKAPE FREMTIDEN

  14.30 AVSLUTNING SIRKULÆR ØKONOMI

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderatorLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderatorThomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk GjenvinningGuro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i NorsirkAnders Lendager, CEO i Lendager Group - KøbenhavSimen Knudsen, Business Architect i Æra Strategic Innovation
 • 13:00

  DIGITALISERING OG DISRUPTIV TEKNOLOGI, 13.00 – 14.30

  Digitalisering og disrupsjon er noen av tiden hotteste temaer, men hva betyr dette egentlig for oss? Når produkter og tjenester i økende grad utvikles digitalt, vil kjernetjenester slik vi kjenner dem i dag forsvinne, og markedsforholdene endres. Nesten alle bransjer har blitt påvirket av den raske digitalisering og medfølgende avbrudd, som skjedde eksempelvis med Airbnb, Netflix og Vipps. Så hvilke utfordringer står vi overfor i dag, og hvordan kan denne digitale bølgen håndteres på best mulig måte?

  For å bli en av vinnerne i morgendagens samfunnet er det nødvendig å utvikle egne innovasjonsmiljøer, ta i bruk nye digitale tjenester, samt tenke fremtidsrettet og innovativt. IT er det viktigste verktøyet for å møte de store samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor. Dette kan også hjelpe oss med å jobbe smartere og skape større merverdi. Men hvordan, og har Norge en agenda innen digitalisering og disruption? Vi deler erfaringer og tanker – fremtiden er nå!

  13.00 HVORDAN JOBBE I ET UFORUTSIGBART LANDSKAP?

  13.10 FORSTÅ DISRUPTION

  13.30 HVORDAN SKAL NORGE KOMME OPP MED DISRUPTIVE INNOVASJONER?

  13.50 THE HYPE, REALITY AND OPPORTUNITY OF IOT

  14.10 DET «VIRTUELLE» NAV KONTOR - OM DIGITAL TRANSFORMASJON AV NAV

  14.30 AVSLUTNING DIGITALISERING OG DISRUPTIV TEKNOLOGI

  Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull AS - moderatorTune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & PartnereFredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT NorgeTarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive TechnologiesTorbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV
 • 15:00

  FREMTIDENS BYGG, 15.00 – 16.30

  Byggkonstruksjoner må bidra til å redusere klimabelastningen. Alle nybygg må tilfredsstille strenge energikrav, og de eksisterende bygg må nå 10 milliard kilowattimer reduksjon i energibruk sammenlignet med dagens nivå i følge en ny Stortings direktiv. For å nå målet må bransjen ha en større fokus på livsløp og totaløkonomi, samt vurdere alternative valg av konsepter og løsninger.

  Hvordan øke ytelsesnivået til fremtidens bygg, og hvilke grep kan gjøres for å nå en høyere fleksibilitet og bærekraftighet i prosjektene?
  Vi presenterer noen utvalgte forbildeprosjekter, hvor kriterene er klare: miljøbevissthet, bærekraftighet, arkitektur, fleksibilitet og smarte løsninger.
  Dette er byggene som viser veien til fremtiden!

  15.00 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BYGG

  15.05 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET

  15.25 EBERLE 2226 - DEN ”TESLA” I EIENDOMSBRANSJEN

  15.45 GULLHAUG TORG PÅ NYDALEN

  16.00 POWERHOUSE TELEMARK - EN "GRØNN DIAMANT” I PORSGRUNN

  16.15 LIVSVITENSKAPSBYGGET PÅ BLINDERN

  16.30 AVSLUTNING FREMTIDENS BYGG

  Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderatorReiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad ArkitekterHans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, SveitsTine Hegli, seniør arkitekt i SnøhettaEmil Eriksrød, administrerende direkt i R8 PropertyPer Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter
 • 15:00

  MATERIALBRUK & OMBRUK, 15.00 – 16.30

  Hva betyr en grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomsbransjen? Det handler blant annet å velge miljøvennlige konstruksjonsmateriale, samt være nytenkende og nyskapende vedrørende gjenbruk og ombruk.
  Hvilke materialer bør vi velge i fremtidsrettede prosjekter, og hvilken handlingsfrihet, fleksibilitet, termiske egenskaper og klimagassutslipp har ulike materialer? Klimagassregnskap kan måles og brukes i konseptutredninger for å velge det riktige konseptet og de mest miljøvennlige tekniske løsningene. Hvordan? Få bedre innsikt innenfor bærekraftige konseptutvalgt, samt inspirasjon på hvordan bærekraftige og overflødige materialer kan transformeres til noe utover det vanlige - arkitektonisk, estetisk og miljømessig!

  15.00 MATERIALBRUK - HVORDAN TENKE NYTT?

  15.15 KONSTRUKSJONSMATERIALER – EN JUNGLE?

  15.30 KLIMAGASSUTSLIPP OG LCA

  15.50 OMBRUK AV BYGGEMATERIALER – EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN

  16.10 REAL ESTATE RECYCLING – SPENNENDE MULIGHETER!

  16.30 AVSLUTNING MATERIALBRUK & OMBRUK

  Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i Rambøll - moderatorTrine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i ByggevareindustriensAnders Fylling, forskningssjef i SINTEF ByggforskAnne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan ViakEirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult
 • 15:00

  BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON, 15.00 – 16.30

  Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Eller har den blitt rusten? Tiden hvor en leder kunne støtte seg på én forretningsmodell gjennom hele karrieren er forbi. Og tiden hvor bærekraft kun var noe man snakket om på festtaler er heldigvis også over. Det forventes i dag at bedrifter skal bidra til å løse bærekraftsproblemet. Morgendagens vinnere er derfor bedrifter som klarer å forene bærekraft og lønnsomhet. I denne sesjonen skal vi diskutere hva som må til for å lykkes med bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Et viktig spørsmål her er hvordan bedrifter kan bidra til å løse miljø- og samfunnsutfordringer, og samtidig gjøre god business? Ingen sier at dette nødvendigvis er lett. Men det er mulig. I denne sesjonen skal dere få høre hvordan!

  15.00 RESTART: 7 VEIER TIL BÆREKRAFTIG BUSINESS

  15.15 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL

  15.35 GRÜNDER I ENERGIKILDE

  15.55 KJAPPE ENDRINGER KREVER KJAPPE INNOVASJONER

  16.15 NYE PLATTFORM FOR BÆREKRAFTIG FORRETNINGSDRIFT OG LEDELSE

  16.30 AVSLUTNING BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderatorLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderatorCamilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i VirkeAndreas Thorsheim, gründer i OtovoPreben Carlsen, konsernsjef og styreleder i TriggerAndreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway
 • 16:30

  MAT & MINGLING, 16.30 – 17.00

 • 17:00

  OSLO FUTURE LIVING KONSERT, 17.00-19.00

 • FOREDRAGSHOLDERE
  • Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

   Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

  • Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

   Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   OM Kristin

   Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

  • Gry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens

   Gry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens

  • Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

   Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

  • Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

   Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

  • Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

   Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

  • Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

   Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

  • Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderator

   Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderator

  • Lene Lad Johansen, Project manager SmartOslo - Oslo kommune

   Lene Lad Johansen, Project manager SmartOslo - Oslo kommune

  • Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

   Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

  • Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

   Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

   OM Abraham

   Abraham Foss (født 1964) er oppvokst på Hvittingfoss og har vært CEO i Telia Norge (Telia, OneCall, Chess og MyCall) siden juni 2015. Foss har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring på tvers av ulike bransjer, senest som leder for bedriftsmarkedet til den største telekomoperatøren i Malaysia Maxis Berhad. Tidligere har han jobbet flere år som leder i blant annet Telenor, Innovasjon Norge og Sparebank 1. Foss er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har både studier i russisk fra Forsvaret og jusstudier fra Universitetet i Bergen.

  • Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

   Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

   OM Geir

   Geodata er et IT-selskap som utvikler geografiske informasjonssystemer (GIS). Ved hjelp av slike systemer kan virksomheter se nye muligheter, ta bedre beslutninger og bli mer produktive og konkurransedyktige.

  • Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

   Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

  • Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderator

   Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderator

  • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderator

   Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderator

  • Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

   Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

  • Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

   Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

  • Anders Lendager, CEO i Lendager Group - Københav

   Anders Lendager, CEO i Lendager Group - Københav

  • Simen Knudsen, Business Architect i Æra Strategic Innovation

   Simen Knudsen, Business Architect i Æra Strategic Innovation

  • Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull AS - moderator

   Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull AS - moderator

   OM Helge

   Helge Tennø har lang erfaring fra en rekke kompetanseområder og -miljøer innen digital kommunikasjon. Han har opparbeidet seg solid kompetanse innenfor bruk av digitale plattformer. Han har besatt rollene som både kreativ og strategisk leder, digital forretningsutvikler og planner. Helge har en bred forståelse og nysgjerrighet i forhold til den digitale rekkevidden.Helge er en etterspurt foredragsholder både i Norge og utlandet. Han har gjort seg sterkt bemerket ved å være rangert som en av verdens 200 mest interessante bloggere hva gjelder bruk av digitale muligheter i markedsføring, og i topp ti hva gjelder plannere.

  • Tune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & Partnere

   Tune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & Partnere

   OM Tune

   TUNE HEIN er en af Danamrks mest erfarne rådgivere inden for strategi og ledelse. Han er uddannet på DTU, CBS og IMD, og har arbejdet globalt i Accenture, samt været udstationeret i Østen. Han driver nu konsulenthuset Hein & Partnere (www.heinp.dk). Tune er forfatter til 8 ledelsesbøger. Ved siden af konsulentprojekterne holder Tune foredrag og arbejder med iværksættere.

  • Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge

   Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge

  • Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive Technologies

   Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive Technologies

  • Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

   Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

  • Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderator

   Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderator

  • Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

   Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

  • Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

   Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

  • Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

   Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

  • Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

   Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

  • Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

   Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

  • Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i Rambøll - moderator

   Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i Rambøll - moderator

  • Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens

   Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens

  • Anders Fylling, forskningssjef i SINTEF Byggforsk

   Anders Fylling, forskningssjef i SINTEF Byggforsk

   OM Anders

   Sivilingeniør Anders Fylling jobber som forskingssjef på avdeling for Energi og arkitektur i SINTEF Byggforsk siden 2013. I tillegg til sivilingeniørutdanning fra Maskin, energi og strømningsteknikk ved NTNU, har Fylling også sosiologi i sin fagbakgrunn. Anders har lang erfaring som leder av kompetansemiljøer både hos rådgiver og entreprenør. Han har vært leder for kompetanseutvikling og innovasjon i Ø.M. Fjeld og har jobbet flere år i Multiconsult. Anders har i hele sin yrkeskarriere hatt hovedfokus på bærekraft, strategi, forretningsutvikling, FOU og ledelse innen fornybar energi, energibruk og miljø i industri og bygg.

  • Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak

   Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak

  • Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

   Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

   Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

  • Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

   Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

  • Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

   Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

  • Andreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

   Andreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

  NEWS