OM KONFERANSEN

OSLO FUTURE LIVING 2017

Vi lever i en hurtig skiftende verden, hvor vi er nødt til å ta miljøutfordringer på alvor. For å gjennomføre et klimakutt må vi tenke grønt, nytt og smart – det lønner seg for både byer og Norges økonomi!

Oslo Future Living er en festival om bærekraftige og smarte byer, et samarbeid mellom Estate Media, Aspelin Ramm, Enova og Hjellnes Consult.
 
Vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. 200.000 mennesker verden over flytter fra landsbygda til byene hver dag, den globale befolkningmengden vil overstige ni milliarder mennesker i 2050, og mer enn 70 prosent av disse vil bo i byer og tettsteder. 
Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.
Så hva gir dette av trussler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

Bærekraft må stå øverst på alles agenda. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst. Dette er noe alle må bidra til, og det er nå på tiden å gå fra «theory» til ”action”.

Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil Oslo Future Living la deg inspirere. Fordi å tenke grønt er smart og lønnsomt!

På scenen under Oslo Future Living møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur.

PROGRAM

Torsdag 11. mai

 • 09:00

  DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN, 09.00-12.00

  Norge er en velferdsstat som tar være på sin økonomiske vekst og gode levestandard. Samtidig er Norge nødt til å forholde seg til utfordringen med klimaendringene og bidra til å løse miljøproblematikken. Men hvordan lykkes med dette? Hvordan kan regjeringen øke miljøengasjement og bevissthet hos både befolkning og kommersielle virksomheter? Og er det mulig å takle langsiktige klimaendringer og samtidig fremme økonomisk vekst og utvikling?

  Regjeringer og kommersielle bedrifter kan sammen gjøre veloverveide beslutninger om hvordan man kan oppnå økonomisk velstand og samtidig takle klimaendringene. Økonomisk og grønn vekst kan styrke hverandre, og måten vi bygger våre byer og byrom på har en betydelig påvirkning på dette.
  Så hvilke initiativ, støtte og grep skal myndigheter ta tak i for å nå målet, og hvordan kan man øke samspill og innovasjon for et smartere og grønnere Norge?
  Hvordan vil private aktører bidra til å utforme bærekraftige byer?

  09.00 VELKOMMEN TIL OSLO FUTURE LIVING

  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator OFL

  09.05 GODT BYMILJØ I LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

  Vidar Helgesen, klima og miljøminister - Stortinget

  09.25 INFRASTRUKTUR OG MOBILITET FOR FREMTIDEN

  Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister, Stortinget

  09.45 BYENES ROLLE I KLIMAOMSTILLINGEN

  Kristin Halvorsen, direktør i Cicero

  10.05 PAUSE

  10.30 GRØNN OMSTILLING – HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?

  Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

  Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

  10.50 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?

  Samtale:
  Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

  Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg
  Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

  Samtaleleder:
  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator OFL

  11.20 LØNNSOM BÆREKRAFT

  Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør - Leder for kommunikasjon i Siemens Norge
  Trond Riiber Knudsen, TRK Group

  12.00 AVSLUTNING ” DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN”

  .

  Foredragsholdere "DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN":

  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future LivingVidar Helgesen, klima- og miljøminister i Klima- og miljødepartementetKetil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i SamferdselsdepartementetKristin Halvorsen, direktør i CICEROGry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i StatsbyggTrond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK GroupBjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra
 • 13:00

  SMARTE OG DIGITALE BYER, 13.00-14.45

  Den fjerde industrielle revolusjonen skaper et nytt samfunn, hvor byene er smartere, mer tekniske og mer praktiske til nytte og nytelse for befolkningen. Smart teknologi og nye digitale tjenester bidrar til å løse byens største utfordring – klimaendringer, men samtidig vil det såkalte ”Internett of things” påvirke måten vi jobber og kommuniserer på. Når produkter og tjenester i økende grad utvikles digitalt, vil kjernetjenester slik vi kjenner dem i dag forsvinne, og markedsforholdene endres.

  For å bli en av vinnerne i morgendagens samfunn er det nødvendig å utvikle egne innovasjonsmiljøer, ta i bruk nye digitale tjenester, samt tenke fremtidsrettet og innovativt. Hvordan og hva er veien videre?
  Vi deler erfaringer og tanker – fremtiden er nå!

  13.00 VELKOMMEN TIL SMARTE OG DIGIATLE BYER

  Silvija Seres, Associate partner i Technorocks

  13.05 SMART TJENESTE DESIGN

  Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

  13.25 BRUK AV STORDATA FOR Å SKAPE SMARTE BYER

  Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

  13.45 ”FRA BUZZ TIL BUSINESS”

  Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

  14.05 THE HYPE, REALITY AND OPPORTUNITY OF IOT

  Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer, Disruptive Technologies

  14.25 DET «VIRTUELLE» NAV KONTOR - OM DIGITAL TRANSFORMASJON AV NAV
  Torbjørn Eeg Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

  14.45 AVSLUTNING SMARTE OG DIGITALE BYER

  .

  Foredragsholdere "SMARTE OG DIGITALE BYER":

  Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderatorSiri Børsum, salgsdirektør i Google NorgeGeir Hansen, administrerende direktør i GeodataAbraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia NorgeTarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive TechnologiesTorbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV
 • 13:00

  PÅ VEI MOT EN SIRKULÆR DELEØKONOMI?, 13.00-14.30

  Trash is cash! Det som er søppel for noen, kan være gull for andre. Men dette gjelder ikke bare tradisjonelt avfall. Visste du at 60% av kontorene i Europa står tomme på dagtid? Og at en drill i gjennomsnitt bare blir brukt i 14 minutter i hele sin levetid? En bærekraftig utvikling krever derfor at vi går fra en lineær verdikjede basert på utvinn-produser-bruk-kast, til en sirkulær verdikjede hvor avfall blir brukt som ressurser, hvor produkter varer lenger og hvor vi vrir tankegangen fra eierskap til tilgang. Her ligger det mange nye forretningsmuligheter, og vi ser i dag fremveksten av en rekke innovative og bærekraftige forretningsmodeller som tjener penger på gjenbruk, reparasjon, utleie, oppussing og forbedring.
  Den fjerde teknologiske revolusjonen er en viktig del av denne transformasjonen, og med sensorer, Big Data, Internet of Things og blockchain forventer vi en enda raskere utvikling fremover. Alle bør derfor ha den sirkulære deleøkonomien på dagsorden – også i eiendomsbransjen. Det stiller krav til smarte løsninger, teknologi, produktdesign, arkitektur, byutvikling, materialbruk, økt ressursutnyttelse og mye mer. I denne sesjonen vil du få inspirasjon og verdifull kunnskap om hvordan du og din virksomhet kan tjene penger på den sirkulære deleøkonomien.

  13.00 EN RESTART FOR SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH
  Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

  13.10 RESSURSUTNYTTELSE OG RESIRKULERING

  Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning Norge

  13.30 PRODUSENTANSVAR – EN LØNNSOM SIRKULÆR ØKONOMI

  Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

  13.50 OMBRUK AV BYGGEMATERIALER - EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN

  Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak
  Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

  14.10 EIENDOMSUTVIKLING I FREMTIDENS ARBEIDSLIV

  Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

  14.30 AVSLUTNING SIRKULÆR ØKONOMI

  .
  Foredragsholdere "PÅ VEI MOT EN SIRKULÆR DELEØKONOMI?":

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderatorLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderatorThomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk GjenvinningGuro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i NorsirkAnne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan ViakEirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes ConsultTin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016
 • 15:15

  FREMTIDENS BYGG, 15.15 – 16.45

  Byggkonstruksjoner må bidra til å redusere klimabelastningen. Alle nybygg må tilfredsstille strenge energikrav, og de eksisterende bygg må nå 10 milliard kilowattimer reduksjon i energibruk sammenlignet med dagens nivå i følge en ny Stortings direktiv. For å nå målet må bransjen ha en større fokus på livsløp og totaløkonomi, samt vurdere alternative valg av konsepter og løsninger.

  Hvordan øke ytelsesnivået til fremtidens bygg, og hvilke grep kan gjøres for å nå en høyere fleksibilitet og bærekraftighet i prosjektene?
  Vi presenterer noen utvalgte forbildeprosjekter, hvor kriterene er klare: miljøbevissthet, bærekraftighet, arkitektur, fleksibilitet og smarte løsninger.
  Dette er byggene som viser veien til fremtiden!

  15.15 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BYGG

  15.10 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET

  15.40 EBERLE 2226 - DEN ”TESLA” I EIENDOMSBRANSJEN

  16.00 GULLHAUG TORG PÅ NYDALEN

  16.15 POWERHOUSE TELEMARK - EN "GRØNN DIAMANT” I PORSGRUNN

  16.30 LIVSVITENSKAPSBYGGET PÅ BLINDERN

  16.45 AVSLUTNING FREMTIDENS BYGG

  .
  Foredragsholdere "FREMTIDENS BYGG":

  Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderatorReiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad ArkitekterHans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, SveitsTine Hegli, seniør arkitekt i SnøhettaEmil Eriksrød, administrerende direkt i R8 PropertyPer Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter
 • 15:15

  BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON, 15.15 – 16.45

  Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Eller har den blitt rusten? Tiden hvor en leder kunne støtte seg på én forretningsmodell gjennom hele karrieren er forbi. Og tiden hvor bærekraft kun var noe man snakket om på festtaler er heldigvis også over. Det forventes i dag at bedrifter skal bidra til å løse bærekraftsproblemet. Morgendagens vinnere er derfor bedrifter som klarer å forene bærekraft og lønnsomhet. I denne sesjonen skal vi diskutere hva som må til for å lykkes med bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Et viktig spørsmål her er hvordan bedrifter kan bidra til å løse miljø- og samfunnsutfordringer, og samtidig gjøre god business? Ingen sier at dette nødvendigvis er lett. Men det er mulig. I denne sesjonen skal dere få høre hvordan!

  15.15 RESTART: 7 VEIER TIL BÆREKRAFTIG BUSINESS

  15.30 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL

  15.50 GRÜNDER I ENERGIKILDE

  16.10 KJAPPE ENDRINGER KREVER KJAPPE INNOVASJONER

  16.30 NYE PLATTFORM FOR BÆREKRAFTIG FORRETNINGSDRIFT OG LEDELSE

  16.45 AVSLUTNING BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON

  .
  Foredragsholdere "BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON":

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderatorLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderatorCamilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i VirkeAndreas Thorsheim, gründer i OtovoPreben Carlsen, konsernsjef og styreleder i TriggerAndreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway
 • 17:00

  MAT, MINGLING & MUSIKK 17.00

FOREDRAGSHOLDERE
 • Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

 • Vidar Helgesen, klima- og miljøminister i Klima- og miljødepartementet

  Vidar Helgesen, klima- og miljøminister i Klima- og miljødepartementet

 • Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

  Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

 • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

  Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

  OM Kristin

  Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

 • Gry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens

  Gry Rohde Nordhus, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Siemens

 • Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

  Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

 • Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

  Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

 • Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

  Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

 • Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

  Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

 • Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderator

  Silvija Seres, Associate partner i Technorocks - moderator

 • Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

  Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

 • Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

  Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

  OM Geir

  Geodata er et IT-selskap som utvikler geografiske informasjonssystemer (GIS). Ved hjelp av slike systemer kan virksomheter se nye muligheter, ta bedre beslutninger og bli mer produktive og konkurransedyktige.

 • Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

  Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

  OM Abraham

  Abraham Foss (født 1964) er oppvokst på Hvittingfoss og har vært CEO i Telia Norge (Telia, OneCall, Chess og MyCall) siden juni 2015. Foss har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring på tvers av ulike bransjer, senest som leder for bedriftsmarkedet til den største telekomoperatøren i Malaysia Maxis Berhad. Tidligere har han jobbet flere år som leder i blant annet Telenor, Innovasjon Norge og Sparebank 1. Foss er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har både studier i russisk fra Forsvaret og jusstudier fra Universitetet i Bergen.

 • Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive Technologies

  Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive Technologies

 • Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

  Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

 • Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderator

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH - moderator

 • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderator

  Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH - moderator

 • Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

  Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

 • Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

  Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

 • Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak

  Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak

 • Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

  Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

 • Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

  Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

 • Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderator

  Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects - moderator

 • Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

  Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

 • Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

  Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

 • Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

  Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

 • Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

  Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

 • Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

  Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

  Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

 • Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

  Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

 • Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

  Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

 • Andreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

  Andreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

NEWS