OM KONFERANSEN

OSLO FUTURE LIVING 2017

Estate Media har i samarbeid med Aspelin Ramm, Rom Eiendom, Entra, Hjellnes Consult, Enova og Malling & Co gleden av å invitere deg til festivalen OSLO FUTURE LIVING 2017!

Opptatt av de store grønne ideene? Nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter?
OSLO FUTURE LIVING gir deg inspirasjon og praktisk kunnskap!

Skal vi nå målet om en mer miljøvennlig og trivelig by må eiendomsutvikling ses på med nye øyne. Også nye forretningsmodeller må gjennomføres. Er vi vårt ansvar bevisst og klare for å møte utfordringene?

OSLO FUTURE LIVING er ikke en tradisjonell konferanse, men en spennende FESTIVAL med en rekke parallelle sesjoner, der du får faglig påfyll innenfor ulike områder.

Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2016 finner du HER.

PROGRAM
 • Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

  Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

  Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

  CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

  Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

  Kristin Halvorsen, direktør i CICEROSveinung Jørgensen, professor, førsteamanuensis og dr.ekon. i Høgskolen i LillehammerLars Jacob Tynes Pedersen, professor og førsteamanuensis, Ph.D. i NHH
 • FOREDRAGSHOLDERE
  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   OM Kristin

   Foredrag kl

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

   Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

   Foredrag kl
   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

  • Sveinung Jørgensen, professor, førsteamanuensis og dr.ekon. i Høgskolen i Lillehammer

   Sveinung Jørgensen, professor, førsteamanuensis og dr.ekon. i Høgskolen i Lillehammer

   Foredrag kl

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

   Foredrag kl
   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

  • Lars Jacob Tynes Pedersen, professor og førsteamanuensis, Ph.D. i NHH

   Lars Jacob Tynes Pedersen, professor og førsteamanuensis, Ph.D. i NHH

   Foredrag kl

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

   Foredrag kl
   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten - hold av datoen!

   Programmet for OSLO FUTURE LIVING 2017 vil komme til høsten, men allerede nå har vi gleden av å presentere noen av våre Key-note - Kristin Halvorsen, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

   Tidligere politikker, er Kristin Halvorsen nå direktør i Cicero Senter for klimaforskning, Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning.

   CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse og sin visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

   Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. Sveinung og Lars Jacob vil igjen bidra til Oslo Future Living for å reflektere over forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon.

  NEWS