OM KONFERANSEN

OSLO FUTURE LIVING 2017

Vi lever i en hurtig skiftende verden, hvor vi er nødt til å ta miljøutfordringer på alvor. For å gjennomføre et klimakutt må vi tenke grønt, nytt og smart – det lønner seg for både byer og Norges økonomi!

Oslo Future Living er en festival om bærekraftige og smarte byer, et samarbeid mellom Estate Media, Aspelin Ramm, Enova og Hjellnes Consult.
 
Vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. 200.000 mennesker verden over flytter fra landsbygda til byene hver dag, den globale befolkningmengden vil overstige ni milliarder mennesker i 2050, og mer enn 70 prosent av disse vil bo i byer og tettsteder. 
Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.
Så hva gir dette av trussler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

Bærekraft må stå øverst på alles agenda. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst. Dette er noe alle må bidra til, og det er nå på tiden å gå fra «theory» til ”action”.

Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil Oslo Future Living la deg inspirere. Fordi å tenke grønt er smart og lønnsomt!

På scenen under Oslo Future Living møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur.

PROGRAM

Torsdag 11. mai

 • 09:00

  DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN, 09.00-12.00

  Norge er en velferdsstat som tar være på sin økonomiske vekst og gode levestandard. Samtidig er Norge nødt til å forholde seg til utfordringen med klimaendringene og bidra til å løse miljøproblematikken. Men hvordan lykkes med dette? Hvordan kan regjeringen øke miljøengasjement og bevissthet hos både befolkning og kommersielle virksomheter? Og er det mulig å takle langsiktige klimaendringer og samtidig fremme økonomisk vekst og utvikling?

  Regjeringer og kommersielle bedrifter kan sammen gjøre veloverveide beslutninger om hvordan man kan oppnå økonomisk velstand og samtidig takle klimaendringene. Økonomisk og grønn vekst kan styrke hverandre, og måten vi bygger våre byer og byrom på har en betydelig påvirkning på dette.
  Så hvilke initiativ, støtte og grep skal myndigheter ta tak i for å nå målet, og hvordan kan man øke samspill og innovasjon for et smartere og grønnere Norge?
  Hvordan vil private aktører bidra til å utforme bærekraftige byer?

  09.00 VELKOMMEN TIL OSLO FUTURE LIVING

  09.05 FRA OLJEAVHENGIGHET TIL BÆREKRAFTIG VERDISKAPNING

  09.25 ER VI KLARE FOR KLIMAOMSTILLINGEN?

  09.45 BÆREKRAFTSMÅL FOR NÆRINGSLIVET – RISIKO OG MULIGHETER

  10.05 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?

  10.35 GRØNN OMSTILLING – HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?

  11.15 BYER SOM DRIVERE FOR ØKONOMISK VEKST

  11.35 DISRUPT OR BE DISRUPTED

  12.00 AVSLUTNING ” DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN”

  Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future LivingKetil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i SamferdselsdepartementetKristin Halvorsen, direktør i CICEROHarald V. Nikolaisen, administrerende direktør i StatsbyggTrond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK GroupBjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 
 • 13:00

  SMARTE OG DIGITALE BYER, 13.00-14.30

  Den fjerde industrielle revolusjonen omskaper et nytt samfunn, hvor byene er smartere, mer tekniske og mer praktiske til nytte og nytelse av befolkningen. Smart teknologi og nye digitale løsninger bidrar til at byens ressurser blir bedre utnyttet og at livet til innbyggerne blir enklere, men samtidig vil denne digitaliseringen bidrar til å løse byens største utfordring – klimaendringene.

  Smarte byer er byer hvor alt er digitalisert, alt kommuniserer og snakkes sammen. Nye plattformer og nettverk av tjenester integrerer og energieffektiviserer alle bytjenester. Enorme informasjons- og datamengde er tilgjengelig for å skape smarte og fremtidsrettede løsninger. ”Smartbyutvikling” og ”smartbytenkning” - hvilke økonomiske og bærekraftige muligheter finnes for både byutviklere og forbrukere? Hvordan vil det såkalte IOT (Internett of things) innvirke på våre byer og byområder, og hva er veien videre?

  Vi slipper navn av bidragsyterne litt om litt, så følg med for løpende oppdateringer!

  13.00 VELKOMMEN TIL SMARTE OG DIGIATLE BYER

  13.05 SMART TJENESTE DESIGN

  13.25 ”FRA BUZZ TIL BUSINESS”

  13.45 BRUK AV STORDATA FOR Å SKAPE SMARTE BYER

  14.05 SELVKJØRENDE BIL – HVORDAN VIL DETTE ENDRE VÅRE BYER?

  14.30 AVSLUTNING SMARTE OG DIGITALE BYER

  Siri Børsum, salgsdirektør i Google NorgeAbraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia NorgeGeir Hansen, administrerende direktør i Geodata
 • 13:00

  SIRKULÆR ØKONOMI, 13.00-14.30

  ”Trash is cash” - det som er søppel for noen, kan være gull for andre.
  Sirkulær økonomi er en forretningsmodell basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Den fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp, hvor målet er å sikre bærekraftig økonomisk vekst.
  Alle bør ha sirkulær økonomi på dagsorden for å kunne innovere for fremtiden og utnytte nye markedsmuligheter – også i eiendomsbransjen.

  For å lykkes med en grønnere og smartere samfunn må vi øke forståelse for en gjenbruk og resirkulering tankegang. Dette stiller krav til smarte løsninger, produktdesign, materialbruk, økt ressursutnyttelse og mye mer.
  Her får du inspirasjon og bedre kjennskap om sirkulær og deleøkonomi - hva dette er egentlig, og hvilke økonomiske og kommersielle aspekter innebæres.

  13.00 HVORDAN SKAPE NYE FORRETNINGSMODELLER INNEN SIRKULÆR ØKONOMI?

  13.15 RESURSER UTNYTTELSE OG RESIRKULERING

  13.35 DELINGØKONOMI

  13.55 ARKITEKTUR OG SIRKULÆR ØKONOMI

  14.15 SIRKULÆR ØKONOMI – HER KOMMER DEN NYE BYEN

  14.30 AVSLUTNING SIRKULÆR ØKONOMI

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHHLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHHThomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning
 • 13:00

  DIGITALISERING OG DISRUPTIV TEKNOLOGI, 13.00 – 14.30

  Digitalisering og disrupsjon er noen av tiden hotteste temaer, men hva betyr dette egentlig for oss? Når produkter og tjenester i økende grad utvikles digitalt, vil kjernetjenester slik vi kjenner dem i dag forsvinne, og markedsforholdene endres. Nesten alle bransjer har blitt påvirket av den raske digitalisering og medfølgende avbrudd, som skjedde eksempelvis med Airbnb, Netflix og Vipps. Så hvilke utfordringer står vi overfor i dag, og hvordan kan denne digitale bølgen håndteres på best mulig måte?

  For å bli en av vinnerne i morgendagens samfunnet er det nødvendig å utvikle egne innovasjonsmiljøer, ta i bruk nye digitale tjenester, samt tenke fremtidsrettet og innovativt. IT er det viktigste verktøyet for å møte de store samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor. Dette kan også hjelpe oss med å jobbe smartere og skape større merverdi. Men hvordan, og har Norge en agenda innen digitalisering og disruption? Vi deler erfaringer og tanker – fremtiden er nå!

  13.00 HVORDAN JOBBE I ET UFORUTSIGBART LANDSKAP?

  13.10 FORSTÅ DISRUPTION

  13.30 HVORDAN SKAL NORGE KOMME OPP MED DISRUPTIVE INNOVASJONER?

  13.50 DIGITALISERING OG DISRUPSJON

  14.10 DET «VIRTUELLE» NAV KONTOR - OM DIGITAL TRANSFORMASJON AV NAV

  14.30 AVSLUTNING DIGITALISERING OG DISRUPTIV TEKNOLOGI

  Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull ASTune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & PartnereFredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT NorgeTorbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV
 • 15:00

  FREMTIDENS BYGG, 15.00 – 16.30

  Byggkonstruksjoner må bidra til å redusere klimabelastningen. Alle nybygg må tilfredsstille strenge energikrav, og de eksisterende bygg må nå 10 milliard kilowattimer reduksjon i energibruk sammenlignet med dagens nivå i følge en ny Stortings direktiv. For å nå målet må bransjen ha en større fokus på livsløp og totaløkonomi, samt vurdere alternative valg av konsepter og løsninger.

  Hvordan øke ytelsesnivået til fremtidens bygg, og hvilke grep kan gjøres for å nå en høyere fleksibilitet og bærekraftighet i prosjektene?
  Vi presenterer noen utvalgte forbildeprosjekter, hvor kriterene er klare: miljøbevissthet, bærekraftighet, arkitektur, fleksibilitet og smarte løsninger.
  Dette er byggene som viser veien til fremtiden!

  13.00 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BYGG

  13.05 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET

  13.25 EBERLE 2226 - DEN ”TESLA” I EIENDOMSBRANSJEN

  13.45 GULLHAUG TORG PÅ NYDALEN

  14.00 POWERHOUSE TELEMARK - EN "GRØNN DIAMANT” I PORSGRUNN

  14.15 LIVSVITENSKAPSBYGGET PÅ BLINDERN

  14.30 AVSLUTNING FREMTIDENS BYGG

  Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad ArkitekterHans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, SveitsTine Hegli, seniør arkitekt i SnøhettaEmil Eriksrød, administrerende direkt i R8 PropertyPer Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter
 • 15:00

  MATERIALBRUK & OMBRUK, 15.00 – 16.30

  Hva betyr en grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomsbransjen? Det handler blant annet å velge miljøvennlige konstruksjonsmateriale, samt være nytenkende og nyskapende vedrørende gjenbruk og ombruk.
  Hvilke materialer bør vi velge i fremtidsrettede prosjekter, og hvilken handlingsfrihet, fleksibilitet, termiske egenskaper og klimagassutslipp har ulike materialer? Klimagassregnskap kan måles og brukes i konseptutredninger for å velge det riktige konseptet og de mest miljøvennlige tekniske løsningene. Hvordan? Få bedre innsikt innenfor bærekraftige konseptutvalgt, samt inspirasjon på hvordan bærekraftige og overflødige materialer kan transformeres til noe utover det vanlige - arkitektonisk, estetisk og miljømessig!

  15.00 MATERIALBRUK - HVORDAN TENKE NYTT?

  15.15 KONSTRUKSJONSMATERIALER – EN JUNGLE?

  15.30 KLIMAGASSUTSLIPP OG LCA

  15.50 HVORDAN TJENER MAN EGENTLIG PENGER PÅ EN GJENBRUKS MODELL?
  16.10 REAL ESTATE RECYCLING – SPENNENDE MULIGHETER!

  16.30 AVSLUTNING MATERIALBRUK & OMBRUK

  Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i RambøllTrine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i ByggevareindustriensAnders Fylling, forskningssjef i SINTEF ByggforskGuro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk
 • 15:00

  BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON, 15.00 – 16.30

  Norge har ambisjon til å styrke økonomi, utvikle et grønnere samfunn og skape nye arbeidsplasser. Hva må til for å lykkes med dette? Hvordan kan bransjen og private bedrifter bidra til å løse miljøutfordringer, og samtidig gjøre god business ut av dette? Være innovativ og ta initiativ - det handler om å finne en innovativ ide, en mulighet som de andre ikke ser. Og utnytte og videreutvikle den til en suksess-historie!

  Hvordan skape nye bærekraftige forretningsmodeller? Vi må tenke større og nytt i forhold til kundebehov og leveranse, tjenestetilbud, skapning av nye verdikjeder, osv. Vi må klare å gjøre krevende prosesser enklere og grønnere, samt øke bærekraftighet i bransjen. Hva for eksempel med å tilrettelegge for en mer bærekraftig bruk av lokaler, når 60 prosent av alle arbeidsplassene står tomme store deler av dagen? Og hvilke andre muligheter finnes? Hvorfor klarer noe å lykkes i disse spennende miljøprosessene, mens andre tar feil? Hvordan ser de som vinner på fremtiden, og hva kan vi lære av feil?

  15.00 VEIER TIL BÆREKRAFTIG BUSINESS

  15.15 GRÜNDER I ENERGIKILDE

  15.35 OM BÆREKRAFTIG BYGG, STED OG BYVIKLING

  15.50 DEN GRØNNE OMSTILLINGEN – ERFARINGER FRA TRIGGER

  16.10 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL

  16.30 AVSLUTNING BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHHLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHHAndreas Thorsheim, gründer i OtovoTin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i TriggerCamilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke
 • 16:30

  WRAPS & ØL, 16.30 – 17.00

 • 17:00

  OSLO FUTURE KONSERT, 17.00-19.00

 • FOREDRAGSHOLDERE
  • Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

   Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions og moderator Oslo Future Living

  • Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

   Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   Kristin Halvorsen, direktør i CICERO

   OM Kristin

   Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

  • Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

   Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg

  • Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

   Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

  • Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

   Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer i DNV GL Group 

  • Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

   Siri Børsum, salgsdirektør i Google Norge

  • Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

   Abraham Foss, Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

   OM Abraham

   Abraham Foss (født 1964) er oppvokst på Hvittingfoss og har vært CEO i Telia Norge (Telia, OneCall, Chess og MyCall) siden juni 2015. Foss har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring på tvers av ulike bransjer, senest som leder for bedriftsmarkedet til den største telekomoperatøren i Malaysia Maxis Berhad. Tidligere har han jobbet flere år som leder i blant annet Telenor, Innovasjon Norge og Sparebank 1. Foss er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har både studier i russisk fra Forsvaret og jusstudier fra Universitetet i Bergen.

  • Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

   Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata

   OM Geir

   Geodata er et IT-selskap som utvikler geografiske informasjonssystemer (GIS). Ved hjelp av slike systemer kan virksomheter se nye muligheter, ta bedre beslutninger og bli mer produktive og konkurransedyktige.

  • Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH

   Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH

  • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

   Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

  • Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

   Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

  • Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull AS

   Helge Tennø, Founder & Principal at Jokull AS

   OM Helge

   Helge Tennø har lang erfaring fra en rekke kompetanseområder og -miljøer innen digital kommunikasjon. Han har opparbeidet seg solid kompetanse innenfor bruk av digitale plattformer. Han har besatt rollene som både kreativ og strategisk leder, digital forretningsutvikler og planner. Helge har en bred forståelse og nysgjerrighet i forhold til den digitale rekkevidden.Helge er en etterspurt foredragsholder både i Norge og utlandet. Han har gjort seg sterkt bemerket ved å være rangert som en av verdens 200 mest interessante bloggere hva gjelder bruk av digitale muligheter i markedsføring, og i topp ti hva gjelder plannere.

  • Tune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & Partnere

   Tune Hein, rådgive, forfatter og daglig leder i Hein & Partnere

   OM Tune

   TUNE HEIN er en af Danamrks mest erfarne rådgivere inden for strategi og ledelse. Han er uddannet på DTU, CBS og IMD, og har arbejdet globalt i Accenture, samt været udstationeret i Østen. Han driver nu konsulenthuset Hein & Partnere (www.heinp.dk). Tune er forfatter til 8 ledelsesbøger. Ved siden af konsulentprojekterne holder Tune foredrag og arbejder med iværksættere.

  • Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge

   Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge

  • Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

   Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV

  • Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

   Reiulf Ramstad, Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

  • Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

   Hans U. Grassmann, Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

  • Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

   Tine Hegli, seniør arkitekt i Snøhetta

  • Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

   Emil Eriksrød, administrerende direkt i R8 Property

  • Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

   Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

  • Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i Rambøll

   Ferry Smits, seniorrådgiver bygningsfysikk avdeling for spesialfag bygg i Rambøll

  • Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens

   Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens

  • Anders Fylling, forskningssjef i SINTEF Byggforsk

   Anders Fylling, forskningssjef i SINTEF Byggforsk

   OM Anders

   Sivilingeniør Anders Fylling jobber som forskingssjef på avdeling for Energi og arkitektur i SINTEF Byggforsk siden 2013. I tillegg til sivilingeniørutdanning fra Maskin, energi og strømningsteknikk ved NTNU, har Fylling også sosiologi i sin fagbakgrunn. Anders har lang erfaring som leder av kompetansemiljøer både hos rådgiver og entreprenør. Han har vært leder for kompetanseutvikling og innovasjon i Ø.M. Fjeld og har jobbet flere år i Multiconsult. Anders har i hele sin yrkeskarriere hatt hovedfokus på bærekraft, strategi, forretningsutvikling, FOU og ledelse innen fornybar energi, energibruk og miljø i industri og bygg.

  • Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

   Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

  • Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

   Andreas Thorsheim, gründer i Otovo

  • Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

   Tin Phan, gründer av Assemble! og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

  • Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

   Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger

  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

   Camilla Skjelsbæk Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

  NEWS