OM KONFERANSEN

Eiendomsutviklingsdagene 2016

NYBYGG REHAB – BYUTVIKLING – MILJØ

Vår store utfordring er å gjennomføre en fremtidsrettet, bærekraftig og kvalitativ byutvikling. Dette stiller store krav til private aktører som må planlegge byer med gode urbane funksjoner, flottere bymiljøer, mer moderne kontorer og enda flere boliger. Kan denne ”idealismen” kombineres med god lønnsomhet?

Ta del i fremtiden!
Vil du vite mer om hvilke trender i eiendomsmarkedet som gir merverdi til eiendommer og byen? Hvilke løsninger og aktiviteter gjør at mennesker trives? Og hvilke kontor- og næringslokaler som etterspørres i vårt moderne samfunn?
På Eiendomsutviklingsdagene 2016 blir du inspirert av norske og internasjonale foredragsholdere som forteller om hva som må til for å realisere fremtidens byer og ettertraktede eiendommer. Og i tillegg til uunnværlig faglig påfyll er konferansen en utmerket anledning til å treffe bransjekollegaer og knytte nye kontakter.
Meld deg på Eiendomsutviklingsdagene 2016 på Farris Bad i Larvik 25. og 26. august. 
Velkommen!

PROGRAM

Torsdag 25. august

 • 11:00

  REGISTRERING I RESEPSJONEN

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2016!

 • 13:10

  TRENDER OG FREMTID

  Det handler om fremtidens byer. Hva er trendene og hva skal til for å bli en vinnende by?

  Magnus Lindkvist, trendspotter og futurolog
 • 13:55

  FREMTIDENS SCENARIO – FORSKNINGSMILJØER OG SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

  Norge står overfor store endringer i samfunnet og i arbeidslivet. Vi opplever nå den fjerde arbeidsrevolusjonen der utforming av nye arbeidsplasser og kontorer må tilpasses nye generasjoner, tek-bedrifter og moderne innovasjonsmiljøer. Co-working har blitt en viktig trend også i Norge. Eiendommer som kobler ulike bedrifter og skaper rom for kreative krefter, ny arbeidskultur og innovasjon har derfor blitt fremtidsrettede og lønnsomme prosjekter.
  Hvordan skape forskningsmiljøer, sosialt entreprenørskap og innovasjon? Hva er utfordringene og fordelene med disse prosjektene?

  Liz Elam, founder of Link Coworking and Link Too - Texas
 • 14:20

  Pause

 • 14:50

  TA VARE PÅ ILDSJELENE!

  Å ta vare på gamle bydeler og små steder med en særegen kultur er viktig for å videreføre dagens verdier. Godt gjemte gründerkulturer og små steder med unike kvaliteter skaper sjela til byen vi bor i. Ildsjeler og historier fra mennesker betyr mye for Oslo by. Få svarene på hvorfor!

  Håvard Schei, fotograf og forfatter av bok ”Mitt Oslo”
 • 15:05

  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

  Samtaledeltaker:

  Lene Basma, avdelingsleder planavdelingen i Drammen KommuneMaria Louise Rognerud, direktør bygulv i Oslo S UtviklingBjørnar Johansen, utviklingsleder i Oslo House

  Samtaleleder:

  Erik Lund, daglig leder i Co In Eiendom
 • 15:45

  Pause

 • 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

  Ola T. Gjørtz, administrerende direktør i Møller EiendomTonje Løvdahl, arkitekt i A-labMorten Austestad, direktør utvikling i Rom EiendomEirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom
 • 17:10

  Avslutning dag 1

 • 19:30

  Aperitiff

 • 20:00

  Middag

Fredag 26. august

 • 09:30

  ÅPNING DAG 2

 • 09:35

  SMART BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

  Hvilke viktige faktorer kjennetegner en lønnsom eiendomsutvikling i årene som kommer? Hvilken betydning vil en bærekraftig byutvikling ha for eiendomsaktører? Hvordan bygge smart og ivareta en god økonomi? Vi gir deg gode tips!

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HiL og NHHLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH
 • 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Samtaledeltaker:

  Arthur Buchardt, investorSalman Saeed, administrerende direktør i Bonum Utvikling og leder UiNSimon Stordalen Szikszay, markedssjef i R8-gruppen

  Samtaleleder:

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HiL og NHHLars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH
 • 10:45

  Pause

 • 11:15

  TIDLIG FASE EIENDOMSUTVIKLING – REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER

  Rekkefølgebestemmelser og krav om utbyggingsavtaler, blir stadig mer vanlig i norske kommuner. I kjølvannet av denne utviklingen, reises en rekke spørsmål av praktisk, økonomisk, politisk og rettslig art. Hva ønsker det offentlige å oppnå, og hva er de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale? Hvordan møter man en situasjon der kommunens krav kan gå utover lovens ramme? Hvordan er de politiske prosessene i slike saker og kan prosessene påvirkes?
  Foredraget vil belyse disse og andre sentrale problemstillinger.

  Mikkel Vislie, partner og advokat i Advokatfirmaet SelmerStian Berger Røsland, advokatfullmektig i Advokatfirma Selmer
 • 11:45

  HVA SKJER INTERNASJONALT?

  Hvilke internasjonale trender kan påvirke det norske markedet?
  Vi gir deg et smakebit på hva som skjer innen konseptutvikling, merkevarebygging, markedsføring og salg av nye store utbygginger i New York, London og Dubai. Hvorfor er det en merkelig likhet mellom galskapen i politikk og eiendomsutvikling i disse byene?

  Odd Einar Kaase, founder of Boa Eiendomsmegling
 • 12:10

  OM HVORDAN ARKITEKTER SKAPER FREMTIDENS BYER

  Gert Wingårdh, arkitekt og gründer Wingårdh Arkitektkontor - Stockholm
 • 12:40

  OPPSUMMERING OG Avslutning Eiendomsutviklingsdagene 2016

FOREDRAGSHOLDERE
 • Magnus Lindkvist, trendspotter og futurolog

  Magnus Lindkvist, trendspotter og futurolog

  OM Magnus

  Foredrag 25. august kl 13:10

  TRENDER OG FREMTID

  Det handler om fremtidens byer. Hva er trendene og hva skal til for å bli en vinnende by?

  Magnus Lindkvis kaller seg trendspotter og futurolog. Han holder foredrag innen omverdensanalyse og trender, og bruker sin tid på å finne de aller seneste trendene verden over. Han er utdannet ved Handelshøyskolen i Stockholm og UCLA, og er et aktivt medlem i det Amerikanske trendseminaret TED (Technology, Entertainment & Design) som arrangerer årlige konferanser med verdenskjendiser og har blitt litt av et symbol på intellektuelt liv på 2010-tallet. Magnus Lindkvists intellektuelle akupunkturnåler består av en journalists kroniske nyfikenhet, en økonoms gedigne kunnskaper og en ubefridd rockestjernes tørst etter å trollbinde et publikum. Det er dette som har gjort han til en populær foreleser og foredragsholder.

  Foredrag 25. august kl 13:10
  TRENDER OG FREMTID

  Det handler om fremtidens byer. Hva er trendene og hva skal til for å bli en vinnende by?

 • Liz Elam, founder of Link Coworking and Link Too - Texas

  Liz Elam, founder of Link Coworking and Link Too - Texas

  OM Liz

  Foredrag 25. august kl 13:55

  FREMTIDENS SCENARIO – FORSKNINGSMILJØER OG SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

  Norge står overfor store endringer i samfunnet og i arbeidslivet. Vi opplever nå den fjerde arbeidsrevolusjonen der utforming av nye arbeidsplasser og kontorer må tilpasses nye generasjoner, tek-bedrifter og moderne innovasjonsmiljøer. Co-working har blitt en viktig trend også i Norge. Eiendommer som kobler ulike bedrifter og skaper rom for kreative krefter, ny arbeidskultur og innovasjon har derfor blitt fremtidsrettede og lønnsomme prosjekter.
  Hvordan skape forskningsmiljøer, sosialt entreprenørskap og innovasjon? Hva er utfordringene og fordelene med disse prosjektene?

  Liz Elam is the founder of Link Coworking and Link Too, co-working spaces in Austin, Texas. She does interior design and space consulting through Powered by Link. Elam is the former president and founder of co-working network group the League of Extraordinary Coworking Spaces and founder of national coworking association Coshare. Previously, Elam served as a sales executive at Dell.

  Foredrag 25. august kl 13:55
  FREMTIDENS SCENARIO – FORSKNINGSMILJØER OG SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

  Norge står overfor store endringer i samfunnet og i arbeidslivet. Vi opplever nå den fjerde arbeidsrevolusjonen der utforming av nye arbeidsplasser og kontorer må tilpasses nye generasjoner, tek-bedrifter og moderne innovasjonsmiljøer. Co-working har blitt en viktig trend også i Norge. Eiendommer som kobler ulike bedrifter og skaper rom for kreative krefter, ny arbeidskultur og innovasjon har derfor blitt fremtidsrettede og lønnsomme prosjekter.
  Hvordan skape forskningsmiljøer, sosialt entreprenørskap og innovasjon? Hva er utfordringene og fordelene med disse prosjektene?

 • Håvard Schei, fotograf og forfatter av bok ”Mitt Oslo”

  Håvard Schei, fotograf og forfatter av bok ”Mitt Oslo”

  OM Håvard

  Foredrag 25. august kl 14:50

  TA VARE PÅ ILDSJELENE!

  Å ta vare på gamle bydeler og små steder med en særegen kultur er viktig for å videreføre dagens verdier. Godt gjemte gründerkulturer og små steder med unike kvaliteter skaper sjela til byen vi bor i. Ildsjeler og historier fra mennesker betyr mye for Oslo by. Få svarene på hvorfor!

  Håvard Schei er en norsk fotograf med Bachelor i fotokunst fra England. Han begynte å levere arbeid til magasiner tilbake i år 2000 og jobber idag med reklamebyråer, visuelle produksjonsselskaper og direkte mot bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Håvard har laget et bokprosjekt om dagens bybilde i hovedstaden. Det er en bok hvor han søker etter sjelen til byen og setter søkelyset på personene i de små unike butikkene, håndverkeren, vaktmesteren, og fiskeren på brygga. De tviholder på en kultur som er under press. De store markedskreftene i dagens storbyer presser på og man kan fort glemme de små unike sjappene og deres betydning i bybildet. Disse stedene er en viktig del av en by og gir et grunnlag for samhold og naboskap, man ikke kan erstatte med kjedebutikker og kjøpesentere. Uten disse stedene vil byen bli et fattigere sted. Dette er et viktig budskap for framtida.

  Foredrag 25. august kl 14:50
  TA VARE PÅ ILDSJELENE!

  Å ta vare på gamle bydeler og små steder med en særegen kultur er viktig for å videreføre dagens verdier. Godt gjemte gründerkulturer og små steder med unike kvaliteter skaper sjela til byen vi bor i. Ildsjeler og historier fra mennesker betyr mye for Oslo by. Få svarene på hvorfor!

 • Lene Basma, avdelingsleder planavdelingen i Drammen Kommune

  Lene Basma, avdelingsleder planavdelingen i Drammen Kommune

  OM Lene

  Debatt 25. august kl 15:05

  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

  Lene Basma har vært leder for Planavdelingen i Drammen kommune i nesten ett år. Hun er utdannet arkitekt og urbanist fra Trondheim, Berlin og Oslo, med en doktorgrad i Urbanisme fra Arkitekthøgskolen i Oslo. Før hun kom til Drammen har hun jobbet nesten 15 år i konsulentbransjen med diverse planleggingsoppgaver i store og små byer, hovedsakelig i Norge.

  Debatt 25. august kl 15:05
  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

 • Maria Louise Rognerud, direktør bygulv i Oslo S Utvikling

  Maria Louise Rognerud, direktør bygulv i Oslo S Utvikling

  OM Maria

  Debatt 25. august kl 15:05

  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

  Oslo S Utvikling AS (OSU) er et eiendoms- og utviklingsselskapet som ble etablert i 2001 og eies av Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. Totalt skal OSU utvikle ca. 380 000 kvm av de totalt ca. 900 000 kvm nærings- og boligarealene i Bjørvika.Bjørvika er det største delområdet i Fjordby-prosjektet, og er Norges største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Den nye bydelen vil romme ca. 4-5.000 boliger, ca. 20.000 arbeidsplasser og et attraktivt bygulv når alt står ferdig.OSU er i ferd med å ferdigstille Barcode-rekken som har blitt Oslos nye skyline. Barcode består av 12 bygg med boliger, byhus, kontorarealer, bygulv og barnehage. Barcode-konseptet har fått betydelig oppmerksomhet og fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse og priser. Det jobber ca.10.000 personer i Barcode, i tillegg til 400 leiligheter. Bygulvet er i ferd med å fylles opp av mange spennende virksomheter, bl.a restauranter, kafeer, frisører, skredder, gastropub som alle er viktige for å skape en levende bydel.OSU er i gang med den omfattende utbyggingen i Bispevika hvor det planlegges ca. 1500 boliger og et næringsbygg (ca 22.000 kvm).

  Debatt 25. august kl 15:05
  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

 • Bjørnar Johansen, utviklingsleder i Oslo House

  Bjørnar Johansen, utviklingsleder i Oslo House

  OM Bjørnar

  Debatt 25. august kl 15:05

  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

  Bjørnar Johnsen er sivilarkitekt, gründer og utviklingsleder i det nystartede eiendomsutviklingsselskapet – Oslo House. Han kommer fra stillingen som utviklingsleder i Infill og Aspelin Ramm Eiendom. Bjørnar siden han startet Infill i 2002 jobbet med byutvikling generelt og fortettingsproblematikk i eksisterende bystruktur spesielt. Utviklingsselskapet Oslo House skal videreføre denne kompetansen og jobbe med urbane utviklingsprosjekter i Osloregionen.

  Debatt 25. august kl 15:05
  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

 • Erik Lund, daglig leder i Co In Eiendom

  Erik Lund, daglig leder i Co In Eiendom

  OM Erik

  Debatt 25. august kl 15:05

  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

  Erik Lund har nærmere 30 års erfaring i eiendomsbransjen, de sist 16 år som leder og adm.dir. for Höegh Eiendom. Fra 1. januar 2016 er han grunder og daglig leder i Co In Eiendom AS og arbeider hovedsakelig med utvikling av både bolig-, nærings- og handelseiendommer i Oslo, Akershus og Sverige. Gjør prosjekter både alene og sammen med andre investorer gjennom selskapene i CO IN Gruppen; Co In AS, Co In Eiendom AS og Co In Utvikling AS.

  Debatt 25. august kl 15:05
  STEDSUTVIKLING PÅ MAKRO OG MIKRO NIVÅ

  Skal vi lage attraktive byrom må vi skape levende bybilder og berike nabolagene. Hvordan kan vi få til et pulserende gateliv og gode bymiljøer som kombinerer næringseiendom, boliger og handel? Og hvordan lykkes med konseptutvikling og sammensetning av virksomheter?
  Etablering av leietakere/virksomheter kan være vanskelig samtidig med områdeutvikling. Feil valg av leietakere kan ødelegge områdes prestisje. Så hvilke selskaper og gründervirksomheter kan gi området større særpreg og prestisje. Hvordan finne de riktige leietakerne slik at utleieprosessen ruller og går? Og hvordan skape aktiviteter som ikke er omsetningsbaserte, og hva er grensen mellom privat og offentlig ansvar? Vi gir deg noen suksess- og fiaskocases og ser på hva som bør gjøres annerledes.

 • Ola T. Gjørtz, administrerende direktør i Møller Eiendom

  Ola T. Gjørtz, administrerende direktør i Møller Eiendom

  OM Ola

  Foredrag 25. august kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

  Møller Eiendom er en ambisiøs og miljøbevisst eiendomsaktør, som bygger for neste generasjon. Vi vil investere i bygg med høy teknisk og innholdsmessig verdi og bidra betydelig innenfor utvikling av nye og attraktive byområder. Vår kompetente organisasjon skal bygge videre på dette viktige leddet i Møllerfamiliens langsiktige investeringsstrategi, gjerne i samarbeid med andre eiendomsmiljøer.

  Foredrag 25. august kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

 • Tonje Løvdahl, arkitekt i A-lab

  Tonje Løvdahl, arkitekt i A-lab

  OM Tonje

  Foredrag 25. august kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

  A-lab er et internasjonalt orientert arkitektkontor, lokalisert i Oslo. Vi har som mål å påvirke stedsutvikling gjennom innovativ og bærekraftig arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjektet sterk egenart og identitet. A-lab ble startet i 2000 og har nå over 40 engasjerte arkitekter fra hele Europa. Kompetansen er sammensatt; fra formgivende arkitekter til eksperter på bærekraftig byfortetting, teknologi og prosjektledelse. Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne ressurspersoner, og A-lab brukes ofte som referanse innen bærekraftig by- og stedsutvikling, ikonisk arkitektur og tverrfaglig BIM-prosjektering. Hoveddelen av A-labs prosjekter er vunnet i arkitektkonkurranser. Prosjektene spenner fra komplekse byplaner, kompakte boliger, kontorbygg og kulturhus. Fellesnevner for alle prosjektene er at vi undersøker hvilke kvaliteter prosjektet kan tilføre stedet og utrette i den store «by-veven». Etter å ha gjennomført to av Norges største byggeprosjekter samtidig – Barcode i Bjørvika og Statoil-bygget på Fornebu – er A-lab er anerkjent for å være et av landets fremste kontorer på gjennomføring.

  Foredrag 25. august kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

 • Morten Austestad, direktør utvikling i Rom Eiendom

  Morten Austestad, direktør utvikling i Rom Eiendom

  Foredrag 25. august kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

  Foredrag 25. august kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

 • Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom

  Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom

  Foredrag 25. august kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

  Foredrag 25. august kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE”

  Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire av de mest fremtidsrettede prosjektene med spesielle egenskaper og kvaliteter. Vi ser på strategier og tanker bak prosjektene, utfordringer, muligheter, og ikke minst risiko og lønnsomhet.
  Du vil høre om:

  Schweigaards gate 33 - nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

  Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand - en ny attraktiv bydel med boliger, møteplasser, grøntområder, havnepromenade og badestrand.

  Harbitzalléen ved Skøyen - et av Oslos nye byutviklingsprosjekter med boliger, butikker, barnehage, kontorarbeidsplasser og et nytt strøkstorg.

  Verket Moss – områderegulering med et totalt planområde på 268 000 kvm, hvor 75 000 kvm er av eksisterende bygningsmasse og 129 000 kvm skal utvikles.

 • Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HiL og NHH

  Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HiL og NHH

  Foredrag 26. august kl 09:35

  SMART BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

  Hvilke viktige faktorer kjennetegner en lønnsom eiendomsutvikling i årene som kommer? Hvilken betydning vil en bærekraftig byutvikling ha for eiendomsaktører? Hvordan bygge smart og ivareta en god økonomi? Vi gir deg gode tips!

  Debatt26. august kl 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Foredrag 26. august kl 09:35
  SMART BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

  Hvilke viktige faktorer kjennetegner en lønnsom eiendomsutvikling i årene som kommer? Hvilken betydning vil en bærekraftig byutvikling ha for eiendomsaktører? Hvordan bygge smart og ivareta en god økonomi? Vi gir deg gode tips!

  Debatt26. august kl 10:05
  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

 • Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

  Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

  Foredrag 26. august kl 09:35

  SMART BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

  Hvilke viktige faktorer kjennetegner en lønnsom eiendomsutvikling i årene som kommer? Hvilken betydning vil en bærekraftig byutvikling ha for eiendomsaktører? Hvordan bygge smart og ivareta en god økonomi? Vi gir deg gode tips!

  Debatt26. august kl 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Foredrag 26. august kl 09:35
  SMART BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

  Hvilke viktige faktorer kjennetegner en lønnsom eiendomsutvikling i årene som kommer? Hvilken betydning vil en bærekraftig byutvikling ha for eiendomsaktører? Hvordan bygge smart og ivareta en god økonomi? Vi gir deg gode tips!

  Debatt26. august kl 10:05
  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

 • Arthur Buchardt, investor

  Arthur Buchardt, investor

  Debatt 26. august kl 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Debatt 26. august kl 10:05
  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

 • Salman Saeed, administrerende direktør i Bonum Utvikling og leder UiN

  Salman Saeed, administrerende direktør i Bonum Utvikling og leder UiN

  OM Salman Saeed,

  Debatt 26. august kl 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Salman er administrerende direktør i Bonum Utvikling. Bonum Utvikling er en norsk eiendomsutvikler og investeringspartner, som opererer innenfor bolig- og næringssegmentet i Oslo regionen. De jobber i hovedsak med fasilitering, strategisk forvaltning, og gjennomføring av partnerbaserte eiendomsutviklingsprosjekter. Salman har solid erfaring med investeringsstrategi og transaksjoner, da han tidligere jobbet som Investeringssjef i Linstow. Salman er også leder av nettverket Ung i Næringseiendom (UiN) som han var med og grunnlegge. UiN er et nettverk for unge mennesker som jobber innen næringseiendom, og teller i skrivende stund i overkant av 600 medlemmer.

  Debatt 26. august kl 10:05
  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

 • Simon Stordalen Szikszay, markedssjef i R8-gruppen

  Simon Stordalen Szikszay, markedssjef i R8-gruppen

  OM Simon

  Debatt 26. august kl 10:05

  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

  Simon Stordalen er spesialisert i markedsplanlegging, organisasjonspsykologi og strategisk ledelse. Gjennom hans oppriktige engasjement og driv, evner Simon å bygge nettverk som gjør han til R8 gruppens naturlige valg som videre markedsutvikler. Simon har 5 år fartstid som salgssjef i Gjensidige Forsikring og opparbeidet seg viktig kompetanse fra både konsum- og kapitalmarkedet. Simon er ansvarlig for R8 gruppens sponsoraktiviteter, markedsarrangement og satsning i nye, attraktive markeder.

  Debatt 26. august kl 10:05
  LYKKELIGE I EIENDOMSMARKEDET - ERFARING OG NYTENKNING

  Stadig flere eiendommer eies av internasjonale aktører. Det er stor konkurranse om å kjøpe bygg med god beliggenhet og bedre egenskaper, og kundene stiller stadig større krav. Det gjelder å investere riktig, se utviklingspotensialene, utvikle gode eiendommer og tiltrekke seg den riktige målgruppen. Hvordan bli en vinnende eiendomsaktør i dette utfordrende markedet?
  Hvilken tilnærming, erfaring og nytenkning kreves?
  Erfarne eiendomsaktører og unge talenter samtaler om eiendomsutvikling og trender i markedet. Hva har de til felles? Er erfaring viktig? Kan nytenkning snu situasjonen?

 • Mikkel Vislie, partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

  Mikkel Vislie, partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

  OM Mikkel

  Foredrag 26. august kl 11:15

  TIDLIG FASE EIENDOMSUTVIKLING – REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER

  Rekkefølgebestemmelser og krav om utbyggingsavtaler, blir stadig mer vanlig i norske kommuner. I kjølvannet av denne utviklingen, reises en rekke spørsmål av praktisk, økonomisk, politisk og rettslig art. Hva ønsker det offentlige å oppnå, og hva er de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale? Hvordan møter man en situasjon der kommunens krav kan gå utover lovens ramme? Hvordan er de politiske prosessene i slike saker og kan prosessene påvirkes?
  Foredraget vil belyse disse og andre sentrale problemstillinger.

  Mikkel Vislie er spesialisert innen eiendomsutvikling og - transaksjoner. Han har bakgrunn fra flere forretningsjuridiske områder, blant annet eiendom, industri- og offshorevirksomhet og informasjonsteknologi. De siste 10 årene har Vislie arbeidet særlig med utvikling, utleie og finansiering av bolig og med næringseiendom for offentlige og private utbyggere, eiendomsselskaper og tilretteleggere av finansielle investeringer.

  Foredrag 26. august kl 11:15
  TIDLIG FASE EIENDOMSUTVIKLING – REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER

  Rekkefølgebestemmelser og krav om utbyggingsavtaler, blir stadig mer vanlig i norske kommuner. I kjølvannet av denne utviklingen, reises en rekke spørsmål av praktisk, økonomisk, politisk og rettslig art. Hva ønsker det offentlige å oppnå, og hva er de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale? Hvordan møter man en situasjon der kommunens krav kan gå utover lovens ramme? Hvordan er de politiske prosessene i slike saker og kan prosessene påvirkes?
  Foredraget vil belyse disse og andre sentrale problemstillinger.

 • Stian Berger Røsland, advokatfullmektig i Advokatfirma Selmer

  Stian Berger Røsland, advokatfullmektig i Advokatfirma Selmer

  OM Stian

  Foredrag 26. august kl 11:15

  TIDLIG FASE EIENDOMSUTVIKLING – REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER

  Rekkefølgebestemmelser og krav om utbyggingsavtaler, blir stadig mer vanlig i norske kommuner. I kjølvannet av denne utviklingen, reises en rekke spørsmål av praktisk, økonomisk, politisk og rettslig art. Hva ønsker det offentlige å oppnå, og hva er de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale? Hvordan møter man en situasjon der kommunens krav kan gå utover lovens ramme? Hvordan er de politiske prosessene i slike saker og kan prosessene påvirkes?
  Foredraget vil belyse disse og andre sentrale problemstillinger.

  Stian er tilknyttet forretningsområdet Eiendom. Han vil særlig kunne bistå i oppdrag knyttet til utviklingsprosjekter og transaksjoner.Før Stian kom til Selmer var han med på å styre Oslo i 16 år, hvorav seks år som byrådsleder. Han har vært finansbyråd, medlem av Oslo bystyre og har bred erfaring fra offentlig saksbehandling og politiske prosesser.Stian brukes jevnlig som foredragsholder, gjerne om temaer i skjæringspunktet mellom jus, forvaltning og politikk.

  Foredrag 26. august kl 11:15
  TIDLIG FASE EIENDOMSUTVIKLING – REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER

  Rekkefølgebestemmelser og krav om utbyggingsavtaler, blir stadig mer vanlig i norske kommuner. I kjølvannet av denne utviklingen, reises en rekke spørsmål av praktisk, økonomisk, politisk og rettslig art. Hva ønsker det offentlige å oppnå, og hva er de rettslige rammene for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale? Hvordan møter man en situasjon der kommunens krav kan gå utover lovens ramme? Hvordan er de politiske prosessene i slike saker og kan prosessene påvirkes?
  Foredraget vil belyse disse og andre sentrale problemstillinger.

 • Odd Einar Kaase, founder of Boa Eiendomsmegling

  Odd Einar Kaase, founder of Boa Eiendomsmegling

  Foredrag 26. august kl 11:45

  HVA SKJER INTERNASJONALT?

  Hvilke internasjonale trender kan påvirke det norske markedet?
  Vi gir deg et smakebit på hva som skjer innen konseptutvikling, merkevarebygging, markedsføring og salg av nye store utbygginger i New York, London og Dubai. Hvorfor er det en merkelig likhet mellom galskapen i politikk og eiendomsutvikling i disse byene?

  Foredrag 26. august kl 11:45
  HVA SKJER INTERNASJONALT?

  Hvilke internasjonale trender kan påvirke det norske markedet?
  Vi gir deg et smakebit på hva som skjer innen konseptutvikling, merkevarebygging, markedsføring og salg av nye store utbygginger i New York, London og Dubai. Hvorfor er det en merkelig likhet mellom galskapen i politikk og eiendomsutvikling i disse byene?

 • Gert Wingårdh, arkitekt og gründer Wingårdh Arkitektkontor - Stockholm

  Gert Wingårdh, arkitekt og gründer Wingårdh Arkitektkontor - Stockholm

  Foredrag 26. august kl 12:10

  OM HVORDAN ARKITEKTER SKAPER FREMTIDENS BYER

  Foredrag 26. august kl 12:10
  OM HVORDAN ARKITEKTER SKAPER FREMTIDENS BYER
NEWS