OM KONFERANSEN

Estate Media har gleden av å invitere deg til Boligdagene 2017!

Norge har behov for flere boliger, og norske byer skal fortettes og utvikles på en bærekraftig, fremtidsrettet og trivelig måte. Nye bysentra, boligfelt og gamle industriområder må bygges og revitaliseres med et felles mål: å skape nye bosteder med gode urbane bokvaliteter. Hvordan lykkes med dette, og hvordan gjennomføre prosjekter med høy kvalitet som kommer både byen og private utbyggere til gode?

Under Boligdagene 2017 analyserer vi boligbehovet i de norske byene. Vi ser på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre boligprosjektene som kan gi en merverdi til byen, og hvordan vi kan tilfredsstille kjøpernes ønsker og behov. Hvordan skal vi lykkes med å utvikle boligprosjekter som er lønnsomme også for boligutviklere i et utfordrende marked med økonomisk usikkerhet?
Få nyttig faglig påfyll og inspirasjon. Ta del i en spennende by- og boligutvikling.
Velkommen til Boligdagene 2017, 27.-28. april!

PROGRAM

Torsdag 27. april

 • 11:00

  REGISTRERING I RESEPSJONEN

 • 12:00

  LUNSJ

 • 13:00

  VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE 2017 - DAG 1

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 13:05

  ETTERSPØRSEL, PRISER OG TRENDER

  Befolkningsveksten i Norge er nå lavere enn det SSBs prognose har forventet. Det er liten tvil om at disse tallene er drevet av arbeidsinnvandring, og i flere byer – spesielt i Oslo og Bergen – har denne falt mye. Om befolkningsveksten fortsetter å bremse, vil dette medføre et betydelig tilbudsoverskudd og et fall i boligprisene. Er dette grunn til bekymring, og hvordan vil denne trenden komme til å bli? Hvor ligger vi i forhold til boligbehov og prisutvikling i ulike deler av landet, og hva bør vi forvente oss i de nærmeste årene?

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 13:25

  USIKTENE FOR BOLIGMARKEDET

  Flere risikoelementer preger dagens boligmarked og kan påvirke utviklingen fremover. Vi ser nærmere på de viktigste driverne, dvs. arbeidsmarkedet, husholdningenes inntekter og gjeld, renteforventningene, de nye forskriftene og boligprisveksten.

  Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB
 • 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Samtaledeltaker:

  Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto BankKnut A. Magnussen, seniorøkonom i DNBPeder Stavnes Karlsen, administrerende direktør i Miliarium BoligMikkel Røisland, partner i Røisland & Co Rådgivning

  Samtaleleder:

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 14:20

  Pause og mingling

 • 14:50

  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Etter endringene i bustadoppføringsloven § 12 har det oppstått en klemme for utviklerne i forbindelse med finansiering/forbehold om finansiering. Vi ser nærmere på dette og reflektere over konsekvenser som denne lovendringen kan medføre for de involverte.

  Per Vinje, advokat og partner i Hammervoll PindPer-Christian Grant Carlsen, advokat og partner i Hammervold Pind
 • 15:10

  SÅ BLIR FREMTIDENS BYER

  Byene skal fortettes på en god og bærekraftig måte. Hvordan styrke både de sosiale, økonomiske og teknologiske bykvaliteter, og hvilke utfordringer finnes rundt dette?
  Private eiendomsaktører har et viktig samfunnsansvar. De må skape en merverdi og oppnå gode resultater på byens bunnlinje. Men samtidig må de sikre gunstige investeringer. Hvordan få til dette samtidig?

  Alexander Ståhle, CEO i Spacescape – Stockholm
 • 15:40

  Pause og mingling

 • 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

  Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S UtviklingEskild Andersen, arkitekt og partner i NORDIC - Office Of ArchitectureThomas B. Bø, administrerende direktør og partner i BonumGrethe Haugland, sivilarkitekt og leder team Bergeni Link Arkitektur
 • 17:10

  Avslutning dag 1

 • 19:30

  APERITIFF

 • 20:00

  Middag

Fredag 28. april

 • 09:30

  Velkommen til BOLIGDAGENE 2017 - DAG 2

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 09:35

  NØKKELEN TIL SUKSESS

  Her vil du få inspirasjon – hva skjer rundt oss i verden? Og hvordan kan vi tenke nytt og samtidig skape unike, vinnende forretningsmodeller i boligmarkedet?

  Stefan Hyttfors, futurist, forfatter og global foredragsholder
 • 10:15

  HVORDAN BYGGE MYE I OSLO

  Oslo kommune er opptatt av en god fortetting og byutvikling, og legger til rette for at Oslo skal ha ferdigregulerte tomter til 15 000 boliger. Antallet skaper diskusjon i bransjen. Utbyggere mener at det kan være utfordrende å selge mange boliger per år, og at det må reguleres flere boligtomter på flere steder i hele byen. Det må i tillegg legges til rette for boliger i områder som har god infrastruktur for å sikre en mer effektivt og raskere utbygging.
  Hva tenker Oslo kommune, og hvorfor er de så opptatt av så mange boliger? Hva ønsker det offentlige seg av private utbyggere, og hvordan få til et bedre samspill?

  Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune
 • 10:30

  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

  Samtaledeltaker:

  Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten i Oslo KommuneHarald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag BoligDaniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

  Samtaleleder:

  Anne Sofie Bjørkholt, advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR
 • 11:00

  Pause og mingling

 • 11:30

  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

  Samtaledeltaker:

  Olav H. Selvaag, eier og styremedlem i Selvaag GruppenOlav Line, administrerende direktør i Mustad EiendomNetten Østberg, fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

  Samtaleleder:

  Erling Fossen, urbanist i Oslo Metropolitan Area
 • 12:30

  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

  Samtaledeltaker:

  Christoffer Askjer, daglig leder i Sem & JohnsenMathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

  Samtaleleder:

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 13:00

  Avslutning med lunsj

FOREDRAGSHOLDERE
 • Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

  OM Christian

  Foredrag 27. april kl 13:00

  VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE 2017 - DAG 1

  Foredrag27. april kl 13:05

  ETTERSPØRSEL, PRISER OG TRENDER

  Befolkningsveksten i Norge er nå lavere enn det SSBs prognose har forventet. Det er liten tvil om at disse tallene er drevet av arbeidsinnvandring, og i flere byer – spesielt i Oslo og Bergen – har denne falt mye. Om befolkningsveksten fortsetter å bremse, vil dette medføre et betydelig tilbudsoverskudd og et fall i boligprisene. Er dette grunn til bekymring, og hvordan vil denne trenden komme til å bli? Hvor ligger vi i forhold til boligbehov og prisutvikling i ulike deler av landet, og hva bør vi forvente oss i de nærmeste årene?

  Debatt27. april kl 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Foredrag28. april kl 09:30

  Velkommen til BOLIGDAGENE 2017 - DAG 2

  Debatt28. april kl 12:30

  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

  Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet og det norske samfunnet. De har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og de arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner. Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Foreningen skiftet navn til Eiendom Norge 8. april 2014.

  Foredrag 27. april kl 13:00
  VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE 2017 - DAG 1
  Foredrag27. april kl 13:05
  ETTERSPØRSEL, PRISER OG TRENDER

  Befolkningsveksten i Norge er nå lavere enn det SSBs prognose har forventet. Det er liten tvil om at disse tallene er drevet av arbeidsinnvandring, og i flere byer – spesielt i Oslo og Bergen – har denne falt mye. Om befolkningsveksten fortsetter å bremse, vil dette medføre et betydelig tilbudsoverskudd og et fall i boligprisene. Er dette grunn til bekymring, og hvordan vil denne trenden komme til å bli? Hvor ligger vi i forhold til boligbehov og prisutvikling i ulike deler av landet, og hva bør vi forvente oss i de nærmeste årene?

  Debatt27. april kl 13:45
  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Foredrag28. april kl 09:30
  Velkommen til BOLIGDAGENE 2017 - DAG 2
  Debatt28. april kl 12:30
  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

 • Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB

  Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB

  Foredrag 27. april kl 13:25

  USIKTENE FOR BOLIGMARKEDET

  Flere risikoelementer preger dagens boligmarked og kan påvirke utviklingen fremover. Vi ser nærmere på de viktigste driverne, dvs. arbeidsmarkedet, husholdningenes inntekter og gjeld, renteforventningene, de nye forskriftene og boligprisveksten.

  Debatt27. april kl 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Foredrag 27. april kl 13:25
  USIKTENE FOR BOLIGMARKEDET

  Flere risikoelementer preger dagens boligmarked og kan påvirke utviklingen fremover. Vi ser nærmere på de viktigste driverne, dvs. arbeidsmarkedet, husholdningenes inntekter og gjeld, renteforventningene, de nye forskriftene og boligprisveksten.

  Debatt27. april kl 13:45
  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

 • Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank

  Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank

  OM Tiril

  Debatt 27. april kl 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Villum har 20 års erfaring fra bank og finans. Hun har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007 og var i de første årene bankens CFO. Villum overtok som administrerende direktør i 2011. I perioden 2000 til 2007 var hun CFO i SEB Privatbanken. Hun har også flere års erfaring fra ABB Financial Services og har hatt ulike stillinger i ABB-konsernet.

  Debatt 27. april kl 13:45
  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

 • Peder Stavnes Karlsen, administrerende direktør i Miliarium Bolig

  Peder Stavnes Karlsen, administrerende direktør i Miliarium Bolig

  Debatt 27. april kl 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Debatt 27. april kl 13:45
  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

 • Mikkel Røisland, partner i Røisland & Co Rådgivning

  Mikkel Røisland, partner i Røisland & Co Rådgivning

  Debatt 27. april kl 13:45

  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

  Debatt 27. april kl 13:45
  OM DET BLIR BRÅSTOPP, HVA GJØR VI?

  Hvordan vil de ulike risikoelementene utvikle seg i den nære framtid, og hvordan kan vi være godt forberedt om markedet vil krasje? Og hvilke andre uforutsigbare utfordringer har vi i vente? Hvordan vil for eksempel innstramninger fra Siv Jensens boliglånsforskrift innvirke på boligmarkedet, og hva skjer når tilbudet overstiger etterspørselen? Om vi overproduserer boliger, hvordan vil disse leilighetene selges/leies ut i et stagnert marked?
  Utfordringene ligger spesielt rundt kreditsiden - hvilke buffer finnes for bankene, utviklere, investorer, boligmeglere og andre involverte? Hvor mange spekulanter er det i boligprosjektene og hva gjør de? En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for alle - vi deler tanker, erfaringer og refleksjoner fra alle synspunkter.

 • Per Vinje, advokat og partner i Hammervoll Pind

  Per Vinje, advokat og partner i Hammervoll Pind

  OM Per

  Foredrag 27. april kl 14:50

  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Etter endringene i bustadoppføringsloven § 12 har det oppstått en klemme for utviklerne i forbindelse med finansiering/forbehold om finansiering. Vi ser nærmere på dette og reflektere over konsekvenser som denne lovendringen kan medføre for de involverte.

  Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA er et ungt selskap, som tidligere har vært driftet under navnet Advokatfirmaet Hammervoll & Co DA. Gjennom etablering av kontor i Bergen, kombinert med vekst i Oslo, er firmaet i en betydelig utvikling. Samtlige partnere har hovedsakelig arbeidet med rettslige problemstillinger tilknyttet eiendom og eiendomsbransjen gjennom hele karrieren. De fleste kommer fra partnerposisjoner i andre større advokatfirmaer.

  Foredrag 27. april kl 14:50
  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Etter endringene i bustadoppføringsloven § 12 har det oppstått en klemme for utviklerne i forbindelse med finansiering/forbehold om finansiering. Vi ser nærmere på dette og reflektere over konsekvenser som denne lovendringen kan medføre for de involverte.

 • Per-Christian Grant Carlsen, advokat og partner i Hammervold Pind

  Per-Christian Grant Carlsen, advokat og partner i Hammervold Pind

  Foredrag 27. april kl 14:50

  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Etter endringene i bustadoppføringsloven § 12 har det oppstått en klemme for utviklerne i forbindelse med finansiering/forbehold om finansiering. Vi ser nærmere på dette og reflektere over konsekvenser som denne lovendringen kan medføre for de involverte.

  Foredrag 27. april kl 14:50
  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Etter endringene i bustadoppføringsloven § 12 har det oppstått en klemme for utviklerne i forbindelse med finansiering/forbehold om finansiering. Vi ser nærmere på dette og reflektere over konsekvenser som denne lovendringen kan medføre for de involverte.

 • Alexander Ståhle, CEO i Spacescape – Stockholm

  Alexander Ståhle, CEO i Spacescape – Stockholm

  OM Alexander

  Foredrag 27. april kl 15:10

  SÅ BLIR FREMTIDENS BYER

  Byene skal fortettes på en god og bærekraftig måte. Hvordan styrke både de sosiale, økonomiske og teknologiske bykvaliteter, og hvilke utfordringer finnes rundt dette?
  Private eiendomsaktører har et viktig samfunnsansvar. De må skape en merverdi og oppnå gode resultater på byens bunnlinje. Men samtidig må de sikre gunstige investeringer. Hvordan få til dette samtidig?

  Alexander Ståhle er ”stadsbyggnadsforskare” og administrerende direktør i konsulentselskapet Spacescape. Spacescape analyserer bymiljøer og nye planer i samarbeid med kommuner, eiendomsbesittere, statlige virksomheter, store eiendomsutviklere og arkitektkontor. Spacescape lager også egne planforslag basert på ny urban forskning.

  Foredrag 27. april kl 15:10
  SÅ BLIR FREMTIDENS BYER

  Byene skal fortettes på en god og bærekraftig måte. Hvordan styrke både de sosiale, økonomiske og teknologiske bykvaliteter, og hvilke utfordringer finnes rundt dette?
  Private eiendomsaktører har et viktig samfunnsansvar. De må skape en merverdi og oppnå gode resultater på byens bunnlinje. Men samtidig må de sikre gunstige investeringer. Hvordan få til dette samtidig?

 • Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S Utvikling

  Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S Utvikling

  Foredrag 27. april kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

  Foredrag 27. april kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

 • Eskild Andersen, arkitekt og partner i NORDIC - Office Of Architecture

  Eskild Andersen, arkitekt og partner i NORDIC - Office Of Architecture

  Foredrag 27. april kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

  Foredrag 27. april kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

 • Thomas B. Bø, administrerende direktør og partner i Bonum

  Thomas B. Bø, administrerende direktør og partner i Bonum

  Foredrag 27. april kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

  Foredrag 27. april kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

 • Grethe Haugland, sivilarkitekt og leder team Bergeni Link Arkitektur

  Grethe Haugland, sivilarkitekt og leder team Bergeni Link Arkitektur

  Foredrag 27. april kl 16:10

  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

  Foredrag 27. april kl 16:10
  60 MINUTES ”DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE”

  Vi presenterer fire utvalgte boligprosjekter med klart definerte krav - boligene tilfredsstiller moderne trender og bokvalitet, har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter. Og ikke minst – prosjektene selges raskt og enkelt.
  Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

  Eufemias Hage og Eufemias Plass – flotte prosjekter for moderne og urbane mennesker
  Laksevåg - et spennende prosjekt under utvikling i sjøen i Bergen

  Villa Fredly (Drammensveien 41) – et boligprosjekt helt utenom det vanlige

  Lehmkuhlstranden - slik skal Sandvikens Venezia se ut

 • Stefan Hyttfors, futurist, forfatter og global foredragsholder

  Stefan Hyttfors, futurist, forfatter og global foredragsholder

  Foredrag 28. april kl 09:35

  NØKKELEN TIL SUKSESS

  Her vil du få inspirasjon – hva skjer rundt oss i verden? Og hvordan kan vi tenke nytt og samtidig skape unike, vinnende forretningsmodeller i boligmarkedet?

  Foredrag 28. april kl 09:35
  NØKKELEN TIL SUKSESS

  Her vil du få inspirasjon – hva skjer rundt oss i verden? Og hvordan kan vi tenke nytt og samtidig skape unike, vinnende forretningsmodeller i boligmarkedet?

 • Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune

  Ellen S. de Vibe, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune

  Foredrag 28. april kl 10:15

  HVORDAN BYGGE MYE I OSLO

  Oslo kommune er opptatt av en god fortetting og byutvikling, og legger til rette for at Oslo skal ha ferdigregulerte tomter til 15 000 boliger. Antallet skaper diskusjon i bransjen. Utbyggere mener at det kan være utfordrende å selge mange boliger per år, og at det må reguleres flere boligtomter på flere steder i hele byen. Det må i tillegg legges til rette for boliger i områder som har god infrastruktur for å sikre en mer effektivt og raskere utbygging.
  Hva tenker Oslo kommune, og hvorfor er de så opptatt av så mange boliger? Hva ønsker det offentlige seg av private utbyggere, og hvordan få til et bedre samspill?

  Debatt28. april kl 10:30

  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

  Foredrag 28. april kl 10:15
  HVORDAN BYGGE MYE I OSLO

  Oslo kommune er opptatt av en god fortetting og byutvikling, og legger til rette for at Oslo skal ha ferdigregulerte tomter til 15 000 boliger. Antallet skaper diskusjon i bransjen. Utbyggere mener at det kan være utfordrende å selge mange boliger per år, og at det må reguleres flere boligtomter på flere steder i hele byen. Det må i tillegg legges til rette for boliger i områder som har god infrastruktur for å sikre en mer effektivt og raskere utbygging.
  Hva tenker Oslo kommune, og hvorfor er de så opptatt av så mange boliger? Hva ønsker det offentlige seg av private utbyggere, og hvordan få til et bedre samspill?

  Debatt28. april kl 10:30
  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

 • Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag Bolig

  Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag Bolig

  Debatt 28. april kl 10:30

  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

  Debatt 28. april kl 10:30
  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

 • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

  Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

  OM Daniel

  Debatt 28. april kl 10:30

  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

  OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 390 000 medlemmer. I 86 år har de skaffet sine medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. De fleste av OBOS medlemmer bor i Oslo og omegn, men de siste årene har de også etablert seg i flere steder av landet – blant annet Østfold, Vestfold, Rogaland, Bergen, Ålesund, Trondheim og i Hamar-området.

  Debatt 28. april kl 10:30
  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

 • Anne Sofie Bjørkholt, advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR

  Anne Sofie Bjørkholt, advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR

  OM Anne

  Debatt 28. april kl 10:30

  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

  Anne Sofie Bjørkholt har betydelig erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, selskapsrett, skatt og avgift og transaksjonsarbeid og er rangert som en av landets ledende eiendomsadvokater. Hun arbeider særlig med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering av eiendomsselskaper, leieavtaler og komplekse eiendomstransaksjoner/ forhandlinger.

  Debatt 28. april kl 10:30
  RASKERE OG BEDRE PROSESSER

  Utviklere, arkitekter, jurister og offentlige myndigheter møtes til debatt for å diskutere mekanismer og løsninger for kortere prosesser, og større fleksibilitet for boligprosjekter av høyt kvalitet. Hvordan sikre gode gjennomføringsprinsipper fra tidlig planlegging til ferdig bygg? Vi drøfter tanker på hvordan få tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser raskere og bedre for alle samspillpartnere.

 • Olav H. Selvaag, eier og styremedlem i Selvaag Gruppen

  Olav H. Selvaag, eier og styremedlem i Selvaag Gruppen

  Debatt 28. april kl 11:30

  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

  Debatt 28. april kl 11:30
  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

 • Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom

  Olav Line, administrerende direktør i Mustad Eiendom

  Debatt 28. april kl 11:30

  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

  Debatt 28. april kl 11:30
  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

 • Netten Østberg, fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

  Netten Østberg, fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

  Debatt 28. april kl 11:30

  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

  Debatt 28. april kl 11:30
  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

 • Erling Fossen, urbanist i Oslo Metropolitan Area

  Erling Fossen, urbanist i Oslo Metropolitan Area

  Debatt 28. april kl 11:30

  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

  Debatt 28. april kl 11:30
  URBANE GODE BOKVALITETER

  Noen områder er bedre kvalifisert som boligområder, men de sliter med bo- og livskvalitet. Noen lykkes med transformasjon fra næringsby til boligområder, mens andre møter store utfordringer. Hva skjer for eksempel på Lysaker, Nydalen og Hovinbyen?
  Hva er forskjellen mellom en vellykket og en mindre vellykket stedsutvikling - hvor går det galt?

 • Christoffer Askjer, daglig leder i Sem & Johnsen

  Christoffer Askjer, daglig leder i Sem & Johnsen

  Debatt 28. april kl 12:30

  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

  Debatt 28. april kl 12:30
  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

 • Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

  Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

  OM Mathis

  Debatt 28. april kl 12:30

  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

  Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Stor-Oslo Eiendom har gjennom sine 13 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvm kontor og 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 22 eiendomsutviklingsprosjekter med ca. 3500 boliger og 150.000 kvm næring med en samlet realisasjonsverdi på NOK 15 milliarder. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 25 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør. Mathis Grimstad er administrerende direktør og Managing Partner i selskapet. Han er utdannet Sivilingeniør og Master i Business Administration (MBA). Han har 28 års erfaring fra entreprenør og byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling.

  Debatt 28. april kl 12:30
  KJØPERE, TRENDER OG ”GUCCI”-PROSJEKTER

  Boligmarkedet er komplisert, og boligsalg har endret seg enormt de siste årene. Vi er i dag nødt til å tenke nytt i forhold til boligkonsept og boligtjeneste – hvordan? Vi reflektere over markedet, trender, boligprosjekter, salgsprosesser og boligkjøpere. Er du klar for å nå et godt og målrettet boligsalg?

NEWS