OM KONFERANSEN

Estate Media har gleden av å invitere deg til Boligdagene 2016 på Quality Spa & Resort Strömstad i Sverige!

Behovet for flere boliger i Norge er økende, og en god og bærekraftig by- og boligutvikling er viktig. Forholdene må legges til rette for å skape og gjennomføre prosjekter som kommer både byen og befolkningen til gode. Det kan være utvikling av nye bysentra, bygging av nye boligfelt og revitalisering av gamle industriområder.

Hvordan kan norske byer utvikles på en bærekraftig, fremtidsrettet og trivelig måte?
Under BOLIGDAGENE 2016 analyserer vi boligbehovet i de norske byene. Vi ser på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre boligprosjektene som kan gi en merverdi til byen, og hvordan vi kan tilfredsstille kjøpernes ønsker og behov. Hvordan skal vi lykkes med å utvikle boligprosjekter som er lønnsomme også for boligutviklere i et utfordrende marked med økonomisk usikkerhet? 

Velkommen til BOLIGDAGENE 2016 i Strömstad 28. og 29. april.
Få nyttig faglig påfyll og inspirasjon. Ta del i en spennende by- og boligutvikling!

Konferansen er snart fullbooket – fa plasser igjen!

FØLG «BOLIGDAGENE» PÅ FACEBOOK HER!

PROGRAM

Torsdag 28. april

 • 11:30

  REGISTRERING I RESEPSJONEN

 • 12:00

  LUNSJ

 • 13:00

  ÅPNING OG VELKOMST

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 13:10

  BYUTVIKLING OG BOLIGPOLITIKK 

  En god og bærekraftig by- og boligutvikling er viktig for norske byer. Forholdene må legges til rette for å styrke både næringslivet og boligmarkedet. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at presset på boligmarkedet er for stort, og at tiltak må igangsettes for å bremse prisgalopp og låneopptak. Men hvilke konkrete virkemidler har regjeringen, og hvilke tiltak må gjennomføres for at vi skal være vårt samfunnsansvar bevisst?

  Per-Willy T. Amundsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 13:35

  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

  Samtaledeltaker:

  Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag BoligJan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika GruppenAnders Ø. Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune
 • 14:05

  FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

  Måten de større kommuner organiserer og gjennomfører sin overordnede arealplanlegging på synes å være i endring. Kommunene viser i større og større grad til dokumenter som «Veiledende planer for offentlige rom», «Områdeprogram», «Tiltakslister» og «Kvalitetsprogram» når utbyggere spør om påregnelig fremtidig arealbruk. Er dette veien å gå for å sikre uttalte målsettinger om forutberegnelighet, raskere og bedre saksbehandling, og ønsket transformasjon og knutepunktsfortetting? Hva betaler egentlig utbyggerne for når det ytes et anleggsbidrag til slike tiltak omtalt?

  Tarjei Pedersen, advokat og partner i Kluge AdvokatfirmaKnut Prestvik, advokat og partner i Kluge Advokatfirma
 • 14:25

  Pause

 • 14:45

  BOLIGKRAKK ELLER IKKE? 

  Mange internasjonale boligmarkeder har gang på gang nådd nye høyder for så å kollapse. Flere analytikere frykter et snarlig boligkrakk i Norge på grunn av høye priser og høy gjeldsgrad blant husholdningene. Hva vil skje i det norske boligmarkedet, og hvordan kan vi redusere risikoen for et boligkrakk?
  Til tross for usikkerhet i norsk økonomi fortsetter folk å kjøpe boliger på grunn av lav rente. Men hva er den reelle boligprisen, og hvilke prisnivåer vil vi oppleve i tiden fremover?

  Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge
 • 15:15

  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Mindre tilgang på kreditt for boligprosjekter kan representere en viktig utfordring for private utbyggere. Hvordan tenker bankene omkring finansiering av boligprosjekter, og hva er forskjellen mellom prosjektene med hensyn til finansiering? Hvilke krav stilles, og hvordan evalueres ulike risikoelementer? Hvilke konsekvenser har mindre tilgang på kreditt for utbyggere, og hvilket ansvar har finansielle institusjoner?

  Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank
 • 15:45

  Pause

 • 16:10

  10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

  Solon Eiendom er et boligselskap med mange solskinnshistorier i sin portefølje. Vi møter gründer Simen Thorsen og administrerende direktør Andreas Martinussen som forteller om selskapets utvikling og hemmeligheten bak deres tips ”10 gode prosjekter heller enn 15 mindre”.

  Simen Thorsen, styreformann i Solon EiendomAndreas Martinussen, administrerende direktør i Solon Eiendom
 • 16:40

  Markedsføring av boliger – ta del i den nye digitale revolusjonen!

  Den teknologiske utviklingen gir enorme muligheter for markedsføring av boliger. Mediebildet har på få år forandret seg dramatisk. Vi er inne i en ny digital revolusjon hvor endringer skjer utrolig fort. Hva skal til for å lykkes på digitale flater nå og i fremtiden, og hvordan utnytte de nye digitale plattformene på best mulig måte?

  Aleksander Akerjordet, daglig leder og partner i Ad:wiserLeo Brunvoll, partner og rådgiver i Ad:wiser
 • 17:00

  ARCHITECTURE, DESIGN AND URBANISM

  How to build a community-driven urban space that combines good design and high quality?
  Many fast-growing districts and old industrial areas need to be transformed into new residential and commercial areas. How to reinvent and design spaces in order to build modern and sustainable clusters of residences, offices and landscaped parkland?
  We will look more closely – among other projects – at an ambitious commercial and residential development in Milan – CityLife. From old trade fair grounds to a modern area with 650 homes, tall office buildings and a green park for pedestrians and cyclists.

  Yama Karim, Architect and Partner at Daniel Libeskind Studio New York
 • 17:30

  Avslutning dag 1

Fredag 29. april

 • 09:30

  Åpning dag 2

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge
 • 09:40

  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

  Samtaledeltaker:

  Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i Finn ASFredrik von Krogh, eiendomsmegler i Proaktiv Prosjektmegling ASKristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier
 • 10:20

  SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

  Både konvertering av eiendommer fra næring til bolig og andre boligutviklingsprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og optimaliseringsmuligheter. Advokatene i EY vil kort gjennomgå noen av de største optimaliseringsmulighetene ved boligutvikling.

  Agnete Haugerud, advokat og partner i EYMorten Christophersen, advokat og senior manager i EY
 • 10:50

  Pause

 • 11:20

  SAMHANDLING OG TILLIT

  Hva er konklusjonen på en bedre by- og boligutvikling? Å styrke samhandlingen mellom private boligutbyggere og offentlige aktører er alltid viktig. Det handler om å øke forståelsen for felles mål og bygge tillit til hverandre. Et høyt tillitsnivå er avgjørende for bedre og raskere prosesser; det vil også gjøre det enklere å skape verdier. Tillit er veldig viktig, men hvordan kan private aktører oppnå dette?

  Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS
 • 11:50

  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

  Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag BoligReinhard Kropf, partner i Helen & HardMathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo EiendomThomas Pedersen, arkitekt, assosiert partner og avdelingsleder Oslo Aart Arkitekter
 • 12:50

  Oppsummering og avslutning BOLIGDAGENE 2016

FOREDRAGSHOLDERE
 • Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

  Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

  OM Christian

  Foredrag 28. april kl 13:00

  ÅPNING OG VELKOMST

  Foredrag29. april kl 09:30

  Åpning dag 2

  Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet og det norske samfunnet. De har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og de arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner. Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Foreningen skiftet navn til Eiendom Norge 8. april 2014.

  Foredrag 28. april kl 13:00
  ÅPNING OG VELKOMST
  Foredrag29. april kl 09:30
  Åpning dag 2
 • Per-Willy T. Amundsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Per-Willy T. Amundsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OM Per-Willy

  Foredrag 28. april kl 13:10

  BYUTVIKLING OG BOLIGPOLITIKK 

  En god og bærekraftig by- og boligutvikling er viktig for norske byer. Forholdene må legges til rette for å styrke både næringslivet og boligmarkedet. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at presset på boligmarkedet er for stort, og at tiltak må igangsettes for å bremse prisgalopp og låneopptak. Men hvilke konkrete virkemidler har regjeringen, og hvilke tiltak må gjennomføres for at vi skal være vårt samfunnsansvar bevisst?

  Per-Willy Trudvang Amundsen ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i ekstraordinært statsråd 16. oktober 2013.

  Foredrag 28. april kl 13:10
  BYUTVIKLING OG BOLIGPOLITIKK 

  En god og bærekraftig by- og boligutvikling er viktig for norske byer. Forholdene må legges til rette for å styrke både næringslivet og boligmarkedet. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at presset på boligmarkedet er for stort, og at tiltak må igangsettes for å bremse prisgalopp og låneopptak. Men hvilke konkrete virkemidler har regjeringen, og hvilke tiltak må gjennomføres for at vi skal være vårt samfunnsansvar bevisst?

 • Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig

  Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig

  OM Baard

  Debatt 28. april kl 13:35

  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

  Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags nesten 70 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også prosjekter under utvikling i Stockholm, Trondheim og Tromsø. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selvaag Bolig er et børsnotert selskap. Finansiell informasjon er tilgjengelig på våre IR-sider. Selskapet ledes av administrerende direktør Baard Schumann. Olav Hindahl Selvaag er selskapets styreleder. Selskapet holder til på Ulleren i Oslo.

  Debatt 28. april kl 13:35
  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

 • Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen

  Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen

  OM Jan

  Debatt 28. april kl 13:35

  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

  Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi. De siste 20 år har han jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DNB, Alfred Berg og Norges Bank.

  Debatt 28. april kl 13:35
  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

 • Anders Ø. Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune

  Anders Ø. Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune

  Debatt 28. april kl 13:35

  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

  Debatt 28. april kl 13:35
  KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

  Alle ønsker en god by- og boligutvikling. Myndighetene har uttalt at de nå vil gjennomføre en mer offensiv tomtepolitikk, og at strengere krav skal stilles for å utvikle gode boligprosjekter og områder. Hvilke retningslinjer og virkemidler har myndighetene?
  Bransjen ønsker å bygge flere boliger, tettere og i sentrale strøk, samt en raskere behandling og realisering. Hvordan passer dette inn i myndighetenes planer? Hvor mange boliger må bygges, og hva er rammevilkårene? Og hva med områdeutnyttelse og infrastruktur?

 • Tarjei Pedersen, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

  Tarjei Pedersen, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

  OM Tarjei

  Foredrag 28. april kl 14:05

  FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

  Måten de større kommuner organiserer og gjennomfører sin overordnede arealplanlegging på synes å være i endring. Kommunene viser i større og større grad til dokumenter som «Veiledende planer for offentlige rom», «Områdeprogram», «Tiltakslister» og «Kvalitetsprogram» når utbyggere spør om påregnelig fremtidig arealbruk. Er dette veien å gå for å sikre uttalte målsettinger om forutberegnelighet, raskere og bedre saksbehandling, og ønsket transformasjon og knutepunktsfortetting? Hva betaler egentlig utbyggerne for når det ytes et anleggsbidrag til slike tiltak omtalt?

  Tarjei Pedersen er partner og advokat og leder Kluges fagavdeling for fast eiendom. Tarjei har lang og omfattende erfaring med plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere, entreprenører, eksproprianter, ekspropriater og det offentlige. Tarjei har også betydelig prosedyreerfaring.

  Foredrag 28. april kl 14:05
  FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

  Måten de større kommuner organiserer og gjennomfører sin overordnede arealplanlegging på synes å være i endring. Kommunene viser i større og større grad til dokumenter som «Veiledende planer for offentlige rom», «Områdeprogram», «Tiltakslister» og «Kvalitetsprogram» når utbyggere spør om påregnelig fremtidig arealbruk. Er dette veien å gå for å sikre uttalte målsettinger om forutberegnelighet, raskere og bedre saksbehandling, og ønsket transformasjon og knutepunktsfortetting? Hva betaler egentlig utbyggerne for når det ytes et anleggsbidrag til slike tiltak omtalt?

 • Knut Prestvik, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

  Knut Prestvik, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

  OM Knut

  Foredrag 28. april kl 14:05

  FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

  Måten de større kommuner organiserer og gjennomfører sin overordnede arealplanlegging på synes å være i endring. Kommunene viser i større og større grad til dokumenter som «Veiledende planer for offentlige rom», «Områdeprogram», «Tiltakslister» og «Kvalitetsprogram» når utbyggere spør om påregnelig fremtidig arealbruk. Er dette veien å gå for å sikre uttalte målsettinger om forutberegnelighet, raskere og bedre saksbehandling, og ønsket transformasjon og knutepunktsfortetting? Hva betaler egentlig utbyggerne for når det ytes et anleggsbidrag til slike tiltak omtalt?

  Knut Prestvik er partner i Kluge Advokatfirma, og en svært erfaren advokat innen fast eiendoms rettsforhold. Fra 2014 til 2015 var han konsernsjef i Masiv AS, som er en av Rogalands største og mest anerkjente totalentreprenører. Knut har allsidig erfaring innen kommersiell fast eiendom, samt organisering, kjøp og salg av virksomheter. Han har i flere år vært rangert i Legal 500 og Chambers and Partners advokatundersøkelser.

  Foredrag 28. april kl 14:05
  FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

  Måten de større kommuner organiserer og gjennomfører sin overordnede arealplanlegging på synes å være i endring. Kommunene viser i større og større grad til dokumenter som «Veiledende planer for offentlige rom», «Områdeprogram», «Tiltakslister» og «Kvalitetsprogram» når utbyggere spør om påregnelig fremtidig arealbruk. Er dette veien å gå for å sikre uttalte målsettinger om forutberegnelighet, raskere og bedre saksbehandling, og ønsket transformasjon og knutepunktsfortetting? Hva betaler egentlig utbyggerne for når det ytes et anleggsbidrag til slike tiltak omtalt?

 • Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

  Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

  OM Tom

  Foredrag 28. april kl 14:45

  BOLIGKRAKK ELLER IKKE? 

  Mange internasjonale boligmarkeder har gang på gang nådd nye høyder for så å kollapse. Flere analytikere frykter et snarlig boligkrakk i Norge på grunn av høye priser og høy gjeldsgrad blant husholdningene. Hva vil skje i det norske boligmarkedet, og hvordan kan vi redusere risikoen for et boligkrakk?
  Til tross for usikkerhet i norsk økonomi fortsetter folk å kjøpe boliger på grunn av lav rente. Men hva er den reelle boligprisen, og hvilke prisnivåer vil vi oppleve i tiden fremover?

  Tom Staavi rangeres som en av de mest erfarne økonomiekspertene. Han kommer fra jobb som kommentator i VG og er en av gründere av Dine Penger. Tom er nå kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

  Foredrag 28. april kl 14:45
  BOLIGKRAKK ELLER IKKE? 

  Mange internasjonale boligmarkeder har gang på gang nådd nye høyder for så å kollapse. Flere analytikere frykter et snarlig boligkrakk i Norge på grunn av høye priser og høy gjeldsgrad blant husholdningene. Hva vil skje i det norske boligmarkedet, og hvordan kan vi redusere risikoen for et boligkrakk?
  Til tross for usikkerhet i norsk økonomi fortsetter folk å kjøpe boliger på grunn av lav rente. Men hva er den reelle boligprisen, og hvilke prisnivåer vil vi oppleve i tiden fremover?

 • Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank

  Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank

  OM Tiril

  Foredrag 28. april kl 15:15

  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Mindre tilgang på kreditt for boligprosjekter kan representere en viktig utfordring for private utbyggere. Hvordan tenker bankene omkring finansiering av boligprosjekter, og hva er forskjellen mellom prosjektene med hensyn til finansiering? Hvilke krav stilles, og hvordan evalueres ulike risikoelementer? Hvilke konsekvenser har mindre tilgang på kreditt for utbyggere, og hvilket ansvar har finansielle institusjoner?

  Villum har 20 års erfaring fra bank og finans. Hun har vært ansatt i Pareto Bank siden etableringen i 2007 og var i de første årene bankens CFO. Villum overtok som administrerende direktør i 2011. I perioden 2000 til 2007 var hun CFO i SEB Privatbanken. Hun har også flere års erfaring fra ABB Financial Services og har hatt ulike stillinger i ABB-konsernet.

  Foredrag 28. april kl 15:15
  FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

  Mindre tilgang på kreditt for boligprosjekter kan representere en viktig utfordring for private utbyggere. Hvordan tenker bankene omkring finansiering av boligprosjekter, og hva er forskjellen mellom prosjektene med hensyn til finansiering? Hvilke krav stilles, og hvordan evalueres ulike risikoelementer? Hvilke konsekvenser har mindre tilgang på kreditt for utbyggere, og hvilket ansvar har finansielle institusjoner?

 • Simen Thorsen, styreformann i Solon Eiendom

  Simen Thorsen, styreformann i Solon Eiendom

  OM Simen

  Foredrag 28. april kl 16:10

  10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

  Solon Eiendom er et boligselskap med mange solskinnshistorier i sin portefølje. Vi møter gründer Simen Thorsen og administrerende direktør Andreas Martinussen som forteller om selskapets utvikling og hemmeligheten bak deres tips ”10 gode prosjekter heller enn 15 mindre”.

  Solon Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatningsområde i Oslo og Akershus. De er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Solon Eiendom har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmeglere og grunneiere bidrar til at boliger er av høyeste kvalitet. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Solon Eiendom ønsker å stedstilpasse sine prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet. De ønsker ikke for enhver pris å profittmaksimere hvert prosjekt, men sammen med arkitekt å utvikle det prosjekt de mener er best for området.

  Foredrag 28. april kl 16:10
  10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

  Solon Eiendom er et boligselskap med mange solskinnshistorier i sin portefølje. Vi møter gründer Simen Thorsen og administrerende direktør Andreas Martinussen som forteller om selskapets utvikling og hemmeligheten bak deres tips ”10 gode prosjekter heller enn 15 mindre”.

 • Andreas Martinussen, administrerende direktør i Solon Eiendom

  Andreas Martinussen, administrerende direktør i Solon Eiendom

  OM Andreas

  Foredrag 28. april kl 16:10

  10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

  Solon Eiendom er et boligselskap med mange solskinnshistorier i sin portefølje. Vi møter gründer Simen Thorsen og administrerende direktør Andreas Martinussen som forteller om selskapets utvikling og hemmeligheten bak deres tips ”10 gode prosjekter heller enn 15 mindre”.

  Solon Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatningsområde i Oslo og Akershus. De er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Solon Eiendom har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmeglere og grunneiere bidrar til at boliger er av høyeste kvalitet. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Solon Eiendom ønsker å stedstilpasse sine prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet. De ønsker ikke for enhver pris å profittmaksimere hvert prosjekt, men sammen med arkitekt å utvikle det prosjekt de mener er best for området.

  Foredrag 28. april kl 16:10
  10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

  Solon Eiendom er et boligselskap med mange solskinnshistorier i sin portefølje. Vi møter gründer Simen Thorsen og administrerende direktør Andreas Martinussen som forteller om selskapets utvikling og hemmeligheten bak deres tips ”10 gode prosjekter heller enn 15 mindre”.

 • Aleksander Akerjordet, daglig leder og partner i Ad:wiser

  Aleksander Akerjordet, daglig leder og partner i Ad:wiser

  OM Aleksander

  Foredrag 28. april kl 16:40

  Markedsføring av boliger – ta del i den nye digitale revolusjonen!

  Den teknologiske utviklingen gir enorme muligheter for markedsføring av boliger. Mediebildet har på få år forandret seg dramatisk. Vi er inne i en ny digital revolusjon hvor endringer skjer utrolig fort. Hva skal til for å lykkes på digitale flater nå og i fremtiden, og hvordan utnytte de nye digitale plattformene på best mulig måte?

  Ad:wiser (tidligere Boligmedia) er et digitalt mediebyrå med rendyrket fokus på eiendom. Med solid kunnskap om målgruppesegmentering og kontinuerlig optimalisering av budskap er Ad:wiser spesialister på å oppnå effekt ved bruk av digitale kanaler. Aleksander Akerjordet har nærmere 10 års erfaring fra Schibsted, senest som salgsdirektør i Webtraffic/Schibsted Norge Salg.

  Foredrag 28. april kl 16:40
  Markedsføring av boliger – ta del i den nye digitale revolusjonen!

  Den teknologiske utviklingen gir enorme muligheter for markedsføring av boliger. Mediebildet har på få år forandret seg dramatisk. Vi er inne i en ny digital revolusjon hvor endringer skjer utrolig fort. Hva skal til for å lykkes på digitale flater nå og i fremtiden, og hvordan utnytte de nye digitale plattformene på best mulig måte?

 • Leo Brunvoll, partner og rådgiver i Ad:wiser

  Leo Brunvoll, partner og rådgiver i Ad:wiser

  OM Leo

  Foredrag 28. april kl 16:40

  Markedsføring av boliger – ta del i den nye digitale revolusjonen!

  Den teknologiske utviklingen gir enorme muligheter for markedsføring av boliger. Mediebildet har på få år forandret seg dramatisk. Vi er inne i en ny digital revolusjon hvor endringer skjer utrolig fort. Hva skal til for å lykkes på digitale flater nå og i fremtiden, og hvordan utnytte de nye digitale plattformene på best mulig måte?

  Leo Brunvoll har 11 års erfaring fra mediebransjen og kommer sist fra Schibsted selskapet Webtraffic. Han har jobbet med digital markedsføring for norges største annonsører.

  Foredrag 28. april kl 16:40
  Markedsføring av boliger – ta del i den nye digitale revolusjonen!

  Den teknologiske utviklingen gir enorme muligheter for markedsføring av boliger. Mediebildet har på få år forandret seg dramatisk. Vi er inne i en ny digital revolusjon hvor endringer skjer utrolig fort. Hva skal til for å lykkes på digitale flater nå og i fremtiden, og hvordan utnytte de nye digitale plattformene på best mulig måte?

 • Yama Karim, Architect and Partner at Daniel Libeskind Studio New York

  Yama Karim, Architect and Partner at Daniel Libeskind Studio New York

  OM Yama

  Foredrag 28. april kl 17:00

  ARCHITECTURE, DESIGN AND URBANISM

  How to build a community-driven urban space that combines good design and high quality?
  Many fast-growing districts and old industrial areas need to be transformed into new residential and commercial areas. How to reinvent and design spaces in order to build modern and sustainable clusters of residences, offices and landscaped parkland?
  We will look more closely – among other projects – at an ambitious commercial and residential development in Milan – CityLife. From old trade fair grounds to a modern area with 650 homes, tall office buildings and a green park for pedestrians and cyclists.

  Mr. Yama Karim is Architect and Principal at Studio Daniel Libeskind in New York, where he is currently managing the master plan and development of the former fairgrounds in Milan, Italy; the residential complex Corals on Keppel Bay located on the waterfront in Singapore; and several high-profile cultural projects for the 2015 Milan Expo.Before joing the studio in New York in 2003, Yama Karim had already collaborated with Daniel Libeskind for several years in the late 1990s in Berlin. He has brought extraordinary experience, having served first as a senior designer at Polshek Partnership (now Ennead Architects) where he worked on the Brown Fine Arts Center at Smith College, Massachusetts and the Sarah Lawrence College Monica A. and Charles A. Heimbold Jr. Visual Arts Center, New York, among others. He also worked at Reiser + Umemoto in New York, where he served on the team for the Yokohama Port Terminal in Yokohama, Japan.Mr. Karim has taught full-time at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich and as a visiting professor at Pratt Institute in Brooklyn. He graduated from Columbia University with a Masters in Architecture in 1995 and from the University of California, Berkeley, with a Bachelor of Arts in Environmental Design in 1991.

  Foredrag 28. april kl 17:00
  ARCHITECTURE, DESIGN AND URBANISM

  How to build a community-driven urban space that combines good design and high quality?
  Many fast-growing districts and old industrial areas need to be transformed into new residential and commercial areas. How to reinvent and design spaces in order to build modern and sustainable clusters of residences, offices and landscaped parkland?
  We will look more closely – among other projects – at an ambitious commercial and residential development in Milan – CityLife. From old trade fair grounds to a modern area with 650 homes, tall office buildings and a green park for pedestrians and cyclists.

 • Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i Finn AS

  Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i Finn AS

  Debatt 29. april kl 09:40

  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

  Debatt 29. april kl 09:40
  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

 • Fredrik von Krogh, eiendomsmegler i Proaktiv Prosjektmegling AS

  Fredrik von Krogh, eiendomsmegler i Proaktiv Prosjektmegling AS

  OM Fredrik

  Debatt 29. april kl 09:40

  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

  Fredrik von Krogh har mer enn 11 års erfaring som eiendomsmegler, og har i karrieren omsatt mange hundre eiendommer i Asker, Bærum og Oslo og områdene rundt. Fredrik har studert eiendomsmegling tre år på BI Oslo, samt videreutdannet seg som prosjektmegler ved NEF. I dag megler han både nye og brukte boliger og er fortsatt like engasjert og entusiastisk i meglingen som han var for 10 år siden.

  Debatt 29. april kl 09:40
  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

 • Kristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier

  Kristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier

  OM Kristen

  Debatt 29. april kl 09:40

  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

  Profier ble stiftet i 1994 og har i løpet av selskapets historie realisert mer enn 4.000 boliger og over 600.000 kvm handel/næring i hele Norge. Boligprosjekter utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg.

  Debatt 29. april kl 09:40
  TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

  Boligmarkedet er inne et paradigmeskifte med økt internasjonalisering, teknisk utvikling og samfunnsmessige endringer. Dette skifte får stor betydning for norsk boligbransje, og boligutviklere må forholde seg til dette nye landskapet.
  Hva kjennetegner vårt samfunn i dag, og hvilke fremtidsrettede boligprosjekter må utvikles? Hvilke løsninger finnes innen smart teknologi, og hvilken rolle spiller design, funksjonalitet og digitalisering i fremtidsrettede boligprosjekter?
  Hvordan bygge moderne boliger som tilfredsstiller behovene til familier, single, forretningsmenn, studenter og eldre?
  En annen viktig utfordring i dagens boligmarked er delingsøkonomien som illustreres av den voldsomme interessen for airbnb. Hvilke konsekvenser har dette for norske boligutviklere?
  Under samtalen vil vi se nærmere på de viktigste faktorene og trendene som kjennetegner dagens boligmarked, og gi deg et innblikk i hvilke boligprosjekter som tilfredsstiller etterspørselen og målgruppenes behov.

 • Agnete Haugerud, advokat og partner i EY

  Agnete Haugerud, advokat og partner i EY

  OM Agnete

  Foredrag 29. april kl 10:20

  SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

  Både konvertering av eiendommer fra næring til bolig og andre boligutviklingsprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og optimaliseringsmuligheter. Advokatene i EY vil kort gjennomgå noen av de største optimaliseringsmulighetene ved boligutvikling.

  Agnete Haugerud er advokat og partner i EY. Hun har lang erfaring med avgiftsplanlegging knyttet til transaksjoner og restruktureringer, og bistår årlig i en rekke transaksjons- og due diligenceprosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper.

  Foredrag 29. april kl 10:20
  SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

  Både konvertering av eiendommer fra næring til bolig og andre boligutviklingsprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og optimaliseringsmuligheter. Advokatene i EY vil kort gjennomgå noen av de største optimaliseringsmulighetene ved boligutvikling.

 • Morten Christophersen, advokat og senior manager i EY

  Morten Christophersen, advokat og senior manager i EY

  OM Morten

  Foredrag 29. april kl 10:20

  SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

  Både konvertering av eiendommer fra næring til bolig og andre boligutviklingsprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og optimaliseringsmuligheter. Advokatene i EY vil kort gjennomgå noen av de største optimaliseringsmulighetene ved boligutvikling.

  Morten Christophersen er advokat og senior manager i EY Advokatfirma, og jobber hovedsakelig med skatt og med kunder i eiendomsbransjen. Han sitter i EYs tverrfaglige bransjegruppe for eiendom, bygg og anlegg.

  Foredrag 29. april kl 10:20
  SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

  Både konvertering av eiendommer fra næring til bolig og andre boligutviklingsprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger og optimaliseringsmuligheter. Advokatene i EY vil kort gjennomgå noen av de største optimaliseringsmulighetene ved boligutvikling.

 • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

  Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

  OM Daniel

  Foredrag 29. april kl 11:20

  SAMHANDLING OG TILLIT

  Hva er konklusjonen på en bedre by- og boligutvikling? Å styrke samhandlingen mellom private boligutbyggere og offentlige aktører er alltid viktig. Det handler om å øke forståelsen for felles mål og bygge tillit til hverandre. Et høyt tillitsnivå er avgjørende for bedre og raskere prosesser; det vil også gjøre det enklere å skape verdier. Tillit er veldig viktig, men hvordan kan private aktører oppnå dette?

  OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 390 000 medlemmer. I 86 år har de skaffet sine medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. De fleste av OBOS medlemmer bor i Oslo og omegn, men de siste årene har de også etablert seg i flere steder av landet – blant annet Østfold, Vestfold, Rogaland, Bergen, Ålesund, Trondheim og i Hamar-området.

  Foredrag 29. april kl 11:20
  SAMHANDLING OG TILLIT

  Hva er konklusjonen på en bedre by- og boligutvikling? Å styrke samhandlingen mellom private boligutbyggere og offentlige aktører er alltid viktig. Det handler om å øke forståelsen for felles mål og bygge tillit til hverandre. Et høyt tillitsnivå er avgjørende for bedre og raskere prosesser; det vil også gjøre det enklere å skape verdier. Tillit er veldig viktig, men hvordan kan private aktører oppnå dette?

 • Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag Bolig

  Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag Bolig

  Foredrag 29. april kl 11:50

  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

  Foredrag 29. april kl 11:50
  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

 • Reinhard Kropf, partner i Helen & Hard

  Reinhard Kropf, partner i Helen & Hard

  Foredrag 29. april kl 11:50

  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

  Foredrag 29. april kl 11:50
  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

 • Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

  Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

  OM Mathis

  Foredrag 29. april kl 11:50

  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

  Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Stor-Oslo Eiendom har gjennom sine 13 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvm kontor og 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 22 eiendomsutviklingsprosjekter med ca. 3500 boliger og 150.000 kvm næring med en samlet realisasjonsverdi på NOK 15 milliarder. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 25 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør. Mathis Grimstad er administrerende direktør og Managing Partner i selskapet. Han er utdannet Sivilingeniør og Master i Business Administration (MBA). Han har 28 års erfaring fra entreprenør og byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling.

  Foredrag 29. april kl 11:50
  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

 • Thomas Pedersen, arkitekt, assosiert partner og avdelingsleder Oslo Aart Arkitekter

  Thomas Pedersen, arkitekt, assosiert partner og avdelingsleder Oslo Aart Arkitekter

  Foredrag 29. april kl 11:50

  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

  Foredrag 29. april kl 11:50
  DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

  Kriteriene er klare – boliger skaper merverdi for byen og brukerne. Boligene må tilfredsstille moderne trender og bokvalitet, generere byvekst og byliv, og ikke minst må bærekraftige løsninger vektlegges. Tydelige fellesnevnere for gode og moderne boligprosjekter er: særpreg og identitet, miljøvennlige kvaliteter, økonomisk bærekraftig boligfortetting og arealeffektive planløsninger. Og ikke minst – prosjektene må være enkle å selge.

NEWS

NYHETER

 • Boligdagene1

  Tilbakeblikk fra Boligdagene 2015

  Vi takker alle som gjorde Boligdagene 2015 til en stor suksess. Vi er allerede igang med å planlegge Boligdagene 2016, og håper du med interesse for boligutvikling kommer! 

Gå til nyhetsarkiv