FornebuS

Et «outstanding» kjøpesenter

Hva gjør Forenbu S til verdens mest miljøvennlige handlesenter? Vi har sett nærmere på hvilke grep som skal til for å oppnå den høyeste BREEAM-klassifiseringen.

Av Silje Rønne

Bygningsform, materialvalg og høy kvalitet på de tekniske systemene er avgjørende for å oppnå BREEAM-NOR Outstanding. Bygget er støpt med lavkarbonbetong og det har norsk gran i fasaden. Dette har bidratt til å redusere byggets CO2-avtrykk med 60 prosent. Samt at over 80 prosent av alle materialer er kjøpt fra leverandører som jobber systematisk med å begrense belastningen de påfører miljøet.
For KLP er samfunnsansvar og bærekraft viktige plattformer. Å ta miljøhensyn er derfor helt naturlig. Det er også god økonomi både fordi «strømregninga blir lavere» og de som jobber i bygget blir mer produktive og har det bedre på jobb fordi inneklimaet i bygget er godt.

Totalen som teller
Det er summen av mange tiltak som gjør dette bygget unikt. Miljøhensyn har vært tatt helt fra planleggingsprosessen, gjennom hele byggetiden og videreført til den daglige driften.
I BREEAM klassifiseringen samler man poeng innenfor ni ulike områder: energi, helse og inneklima, ledelse, materialer, transport, arealbruk og økologi, forurensning, avfall og vann. Fornebu S har scoret høyt i alle disse kategoriene.
Det er også tilrettelagt for at ansatte og besøkende kan sykle og reise kollektivt til og fra Fornebu S. Her finnes sykkelstativer og garderobefasiliteter, samt skjermer med sanntidsinformasjon om bussenes rutetider. Bussene stopper rett på utsiden av hovedinngangen.

40 prosent mindre energi enn forskriftene krever
Bygget er et passivhus. Det vil si at bygget trenger lite energi til oppvarming. For å oppnå dette har blant annet vegger og særlig tak et tykt isolasjonslag, og man har vært nøye under bygging med å få bygget tett.
Alle butikker har LED-belysning – det bruker lite energi, og de avgir lite varme slik at man reduserer behovet for kjøling. Energi til oppvarming og kjøling kommer fra fjernvarmeanlegg som henter energi fra Oslofjorden, samt at man gjenbruker varmen som produseres i bygget.
På taket har Fornebu S en av Norges største solcelleparker som dekker et område på ca. 1 600 kvm, i selskap av et grønt tak.
Vegetasjonen er en gjenskaping av den naturtypen som er naturlig her, og som i nasjonal sammenheng er sjelden. Den kalles «kalktørreng» og noen av signalartene er gule og rosa bergknapparter. Det er samlet inn frø fra lokale gress- og blomsterplanter på Fornebulandet og omkringliggende øyer i Oslofjorden. Disse er dyrket opp og utgjør en stor del av de 84 ulike plantearter som ble plantet på taket.
På taket er det også plassert både insekthotell og biekasser som skal bidra til å bevare det biologiske mangfoldet.
Som en del av BREEAM-klassifiseringen er det også tilrettelagt for at bygget kan brukes som læringsressurs. På miljøsøyler rundt om i senteret finnes informasjon om hvilke energi- og miljøtiltak som er gjort, samt et eget miljøspill.

Ellen Solberg er direktør kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom og en av foredragsholderne på Retail Property. Hør mer på Fornebu S under konferansen den 8. september.